Garnishment pá, ar a dtugtar garnishment tuillimh freisin. An próiseas é a ligeann do chreidiúnaí íocaíocht a fháil ar mhéid atá dlite dó trí asbhaint dhíreach ó thuarastal an fhéichiúnaí. Déantar na hoibríochtaí seo le hidirghabháil oifigigh bhreithiúnaigh. Beidh na doiciméid riachtanacha go léir ar fáil chun an ceann seo a oibriú. Meastar go bhfuil greim an phárolla ar cheann de na bealaí is fearr le creidiúnaí, gnó nó fiú duine príobháideach na méideanna atá dlite dóibh a aisghabháil. San Airteagal seo, faigh amach cad is gá duit a dhéanamh chun garnishment pá a chonspóid.

An nós imeachta atá le leanúint

Mar mheabhrúchán, is féidir díospóid a thionscnamh sula ndéanfar garnishment pá. Go deimhin, b’fhéidir nár leanadh na nósanna imeachta a fhorchuirtear leis an dlí. Mar shampla, is féidir linn iarracht a dhéanamh méid a sháraíonn an scála dlíthiúil a ghabháil leat mura bhfuil aon teideal infheidhmithe ann.

Fíorú go bhfuil teideal infheidhmithe ann

Ní féidir ach le báille le teideal infheidhmithe pá a urghabháil. Soláthraíonn breitheamh forghníomhaithe na cúirte breithiúnaí nó an nótaire sin atá freagrach as an bhfiach atá i gceist é seo. Ansin tá tú i dteideal cóip den eascaire forghníomhaithe a iarraidh ar an mbáille atá freagrach as an gcás.

Spriocdhátaí dlíthiúla a fhíorú

Ón nóiméad a dhéanann an creidiúnaí achomharc chuig an mbreitheamh, caithfidh an dara ceann toghairm a sheoladh chugat, 15 lá ar a laghad roimh an éisteacht idir-réitigh.

Bíodh a fhios agat nach mór éisteacht chomhréitigh a bheith ann roimh aon nós imeachta urghabhála luach saothair. Nuair a bheidh sé déanta, caithfidh an cléireach tuarascáil a dhréachtú. Ní mór go gcuimseodh sé seo na hoibleagáidí agus na gealltanais éagsúla atá agat i leith an chreidiúnaí. Ag deireadh na héisteachta, is féidir leis an mbreitheamh fíorasc a thabhairt a cheadaíonn d’ioncam a urghabháil go díreach.

Má dheonaíonn an breitheamh garnishment do phá, ceanglófar ar chléireach na cúirte ansin d’fhostóir eile a chur ar an eolas faoin gcéad mhaisiúchán eile. De ghnáth tarlóidh an puncture laistigh de ocht lá ó dheireadh na tréimhse achomhairc.

Comhlíonadh an scála dlí a fhíorú

Beidh ort méid na suime in-inúsáidte ar do thuarastal a rialú. Ríomhfar é seo ar bhonn do ghlanioncaim le 12 mhí anuas. Le fíorú, tá sé tábhachtach na 12 duillín pá deiridh a ghrúpáil le chéile agus na glan-thuarastail a shuimiú. Níl le déanamh fós ach an chomparáid a dhéanamh le bunús an ríofa a úsáidtear ar garnishment pá.

Tá sé riachtanach a chinntiú go n-urramaítear an scála. Go deimhin, ní mór nach mór an t-uasmhéid agus an tsuim mhíosúil inúsáidte a bheith ag baint le pá a mhéadú.

Comórtas garnishment pá

Tar éis duit na pointí roimhe seo a sheiceáil, má tá an t-ádh ort, b’fhéidir go dtiocfaidh tú trasna ar neamhrialtacht. Sa chás seo, féadfaidh tú méid an bhailithe pá a dhíospóid láithreach le breitheamh na cúirte breithiúnaí.

Tá an rogha agat an dochar díreach a chonspóid go díreach. Chuige seo, ní mór duit an fhianaise go léir atá i do sheilbh a bhailiú: cóip de fhreagra an bháille ag ordú nach bhfuil teideal infhorghníomhaithe ann, cóip de na litreacha dátaithe a seoladh ag taispeáint neamhchomhlíonadh na nósanna imeachta, doiciméid a thugann údar leis an neamhchomhlíonadh leis na scálaí curtha i bhfeidhm, etc. Níl le déanamh agat ach coinne a dhéanamh le cléireach na cúirte.

Ina theannta sin, tá an fhéidearthacht agat freisin tríú páirtí a shannadh chun díospóid do garnishment pá a bhainistiú. Is féidir leis an ionadaí seo a bheith ina bháille nó ina dhlíodóir. Níl le déanamh agat ach an fhianaise go léir a sheoladh chuige.

Conas a dhéanamh?

Tabhair faoi deara go gcaithfear an díospóid faoi urghabháil pá a sheoladh trí phost cláraithe agus admháil go bhfuarthas é.

Seo 2 shampla de litreacha chun garnishment pá a dhíospóid.

Sampla 1: díospóid faoi garnishment pá

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta

 

Ábhar: Díospóid maidir le garnishment pá LRAR

Madame, Monsieur,

Tar éis an chéad urghabháil ar mo thuarastal ar (dáta na hurghabhála), ba mhaith liom tú a chur ar an eolas leis seo. Gur ghlac mé caingean dlí chun dúshlán a thabhairt don chinneadh mídhleathach seo.

Go deimhin (mínigh na cúiseanna a chuireann brú ort dul san iomaíocht). Táim ag cur na ndoiciméad tacaíochta oifigiúla go léir atá i mo sheilbh ar fáil duit leis seo.

Ag tabhairt aghaidh air seo (neamhrialtacht nós imeachta nó earráid tugtha faoi deara), iarrfainn ort stop a chur leis na samplaí a thógáil.

Gabhaim buíochas leat roimh ré as do chuid díchill, glac le do thoil, Madam, Sir, mo bheannachtaí ó chroí.

 

                                                                                                         Síniú

 

Sampla 2: díospóid faoi garnishment pá

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta

 

Ábhar: Comórtas garnishment pá-LRAR

Madame, Monsieur,

Ó (dáta tosaigh an urghabhála) agus de réir na socruithe a rinne an chúirt, choinnigh m’fhostóir an méid (suim) ó mo thuarastal gach mí. Déantar na haistarraingtí míosúla seo chun fiach a aisíoc le (Ainm agus céadainm an fhéichiúnaí).

Mar sin féin, fuair mé é sin (mínigh na cúiseanna atá agat le dúshlán a thabhairt don garnishment pá).

Tá na cáipéisí tacaíochta á seoladh chugat a chruthaíonn dlisteanacht m’achomhairc. Táim ag súil go gcuirfidh siad ina luí ort agus go n-aontóidh tú iad a chur san áireamh.

Sin é an fáth go bhfuil sé d’onóir agam iarraidh ort an rud is gá a dhéanamh chun an cás a rialáil chomh tapa agus is féidir. Ar feitheamh freagra a bhfuil súil agam go fabhrach uait, faigh, Madam, Sir, an léiriú is fearr liom.

 

                                                                                                                     Síniú

 

Má tá amhras ort faoi do chearta, is féidir leat comhairle a lorg i gcónaí saineolaí. Tabharfaidh sé míniúcháin bhreise duit ag brath ar do chás. Déanfaidh sé seo na nósanna imeachta i bhfad níos soiléire duit. Ina theannta sin, d’fhéadfadh go mbeadh do chás sainiúil go leor. Is féidir le cabhair ó ghairmí cáilithe a lorg cabhrú leat na rudaí is fearr leat a mhéadú.

 

Íoslódáil “Sampla-1-comórtas-dumhcha-garnishment-sur-pá.docx”

Sampla-1-comórtas-dumhcha-urghabháil-sur-pá.docx - Íoslódáilte 8361 uair - 15,21 KB  

Íoslódáil “Sampla-2-comórtas-dumhcha-garnishment-sur-pá.docx”

Sampla-2-comórtas-dumhcha-urghabháil-sur-pá.docx - Íoslódáilte 8268 uair - 15,36 KB