Cur i láthair HP LIFE agus an oiliúint “Do Sprioc Lucht Féachana”

I saol na margaíochta agus na cumarsáide, tá tuiscint agus díriú go héifeachtach ar do lucht éisteachta riachtanach chun go n-éireoidh le cuideachta. Cuireann HP LIFE, tionscnamh de chuid HP (Hewlett-Packard), oiliúint ar líne dar teideal “Do Lucht Féachana Sprioc” chun cabhrú le fiontraithe agus le daoine gairmiúla máistreacht a fháil ar an ngné ríthábhachtach seo den mhargaíocht.

Is ardán oideachais é HP LIFE, acrainm don Tionscnamh Foghlama d’Fhiontraithe, a thairgeann cúrsaí ar líne saor in aisce chun cabhrú le fiontraithe agus gairmithe a scileanna gnó agus teicneolaíochta a fhorbairt. Clúdaíonn na cúrsaí oiliúna a chuireann HP LIFE ar fáil réimsí éagsúla cosúil le margaíocht, bainistíocht tionscadail, cumarsáid, airgeadas agus go leor eile.

Tá oiliúint “Do Lucht Féachana Sprioc” deartha chun cabhrú leat an lucht éisteachta ar mhaith leat a bhaint amach le do tháirgí nó seirbhísí a aithint agus a thuiscint. Tríd an oiliúint seo a leanúint, forbróidh tú tuiscint dhomhain ar riachtanais, roghanna agus iompraíochtaí do spriocghrúpa, rud a ligfidh duit do straitéis margaíochta agus cumarsáide a oiriúnú ar bhealach níos fearr.

Is iad cuspóirí na hoiliúna:

 1. Tuig a thábhachtaí atá sé eolas a chur ar do spriocghrúpa agus díriú air.
 2. Foghlaim na teicníochtaí chun do lucht éisteachta a aithint agus a dheighilt.
 3. Forbair straitéisí chun cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le do spriocghrúpa.

Tríd an oiliúint “Do Sprioclucht Féachana” a leanúint, forbróidh tú scileanna riachtanacha chun go n-éireoidh leo sa mhargaíocht agus sa chumarsáid, amhail anailís mhargaidh, deighilt lucht féachana agus oiriúnú do theachtaireacht de réir riachtanais agus roghanna do spriocghrúpa.

Na príomhchéimeanna chun do spriocghrúpa a aithint agus a thuiscint

 

Tá sé ríthábhachtach go n-éireoidh le do ghnó eolas a bheith agat ar do spriocghrúpa. Cuirfidh tuiscint críochnúil ar do lucht éisteachta ar do chumas táirgí agus seirbhísí a thairiscint atá oiriúnaithe dá riachtanais, do straitéis margaíochta a bharrfheabhsú agus do chustaiméirí a choinneáil. Seo iad na príomhchéimeanna chun do spriocghrúpa a aithint agus a thuiscint:

 1. Anailís ar an margadh: Is é an chéad chéim ná staidéar a dhéanamh ar do mhargadh agus faisnéis a bhailiú ar ghrúpaí éagsúla custaiméirí féideartha. Is féidir leat foinsí cosúil le taighde margaidh, tuarascálacha tionscail, na meáin shóisialta, agus sonraí déimeagrafacha a úsáid chun tuiscint níos fearr a fháil ar shaintréithe, riachtanais agus roghanna do lucht féachana.
 2. Deighilt an lucht éisteachta: Nuair a bheidh faisnéis bailithe agat faoi do mhargadh, tá sé in am do lucht féachana a dheighilt ina ngrúpaí aonchineálacha. Is féidir deighilt a dhéanamh de réir critéar éagsúla, amhail aois, inscne, suíomh geografach, leibhéal oideachais, ioncam nó leasanna.
 3. Próifíliú do spriocghrúpa: Is éard atá i gceist le próifíliú portráidí mionsonraithe a chruthú de do dheighleoga lucht féachana bunaithe ar fhaisnéis a bailíodh le linn anailíse margaidh agus deighilte. Léiríonn na próifílí seo, ar a dtugtar “personas”, seanchineálacha de do chuid custaiméirí idéalach agus cabhróidh siad leat tuiscint níos fearr a fháil ar a n-spreagthaí, a n-iompraíochtaí ceannacháin agus a n-ionchais.
 4. Bailíochtaigh do spriocghrúpa: Tar éis duit do spriocghrúpa a shainiú, tá sé tábhachtach a bhailíochtú go bhfuil sé ailínithe go maith le do spriocanna gnó agus go bhfuil sé leathan go leor chun tacú le d’fhás. Is féidir leat do thairiscint luacha a thástáil leis an lucht féachana seo trí shuirbhéanna, agallaimh nó tástáil mhargaidh a dhéanamh.

 Déan eolas ar do spriocghrúpa a chomhtháthú isteach i do straitéis mhargaíochta

 

Nuair a bheidh do spriocghrúpa aitheanta agus tuisceanach agat, tá sé ríthábhachtach an t-eolas sin a ionchorprú i do straitéis mhargaíochta chun d’iarrachtaí a bharrfheabhsú agus do thionchar a uasmhéadú. Seo roinnt leideanna chun do straitéis margaíochta a chur in oiriúint do do spriocghrúpa:

 1. Do tháirgí agus do sheirbhísí a oiriúnú: Trí riachtanais agus roghanna do spriocghrúpa a thuiscint, is féidir leat do tháirgí agus do sheirbhísí a oiriúnú chun a n-ionchais a chomhlíonadh níos fearr. D’fhéadfadh go n-áireofaí leis seo coigeartuithe i ndearadh, feidhmiúlacht, praghas nó seirbhís iar-díola.
 2. Déan do chumarsáid a phearsantú: Tá pearsantú do chumarsáide ríthábhachtach chun nasc a bhunú le do lucht féachana agus chun a spéis i do thairiscint a mhúscailt. Cuir do theachtaireacht, do thon agus do bhealaí cumarsáide in oiriúint de réir shaintréithe agus roghanna do spriocghrúpa.
 3. Dírigh d’iarrachtaí margaíochta: Dírigh d’iarrachtaí margaíochta ar na bealaí agus na teicníochtaí is dóichí a bhainfidh agus a rachaidh i ngleic le do spriocghrúpa. D’fhéadfadh fógraíocht ar líne, na meáin shóisialta, margaíocht ríomhphoist nó margaíocht ábhair a bheith san áireamh anseo.
 4. Do thorthaí a thomhas agus a anailísiú: Chun éifeachtacht do straitéise margaíochta a mheas, tá sé tábhachtach torthaí do chuid iarrachtaí a thomhas agus a anailísiú. Bain úsáid as príomhtháscairí feidhmíochta (KPIanna) chun do dhul chun cinn a rianú agus chun do straitéis a choigeartú bunaithe ar aiseolas ó do spriocghrúpa.

Trí eolas ar do spriocghrúpa a ionchorprú i do Straitéis mhargaíochta, beidh tú in ann feachtais níos ábhartha a chruthú, sásamh na gcustaiméirí a mhéadú, agus torthaí do ghnó a fheabhsú.