Míchumas a aithint

An chéad chéim chun post a rochtain nó a choinneáil, nuair a bhíonn tú i staid gcis, an bhfuil D 'aitheantas a fháil ar stádas oibrí faoi mhíchumas (RQTH). Ligeann an dara ceann duit leas a bhaint as an oibleagáid oibrithe faoi mhíchumas a fhostú (OETH) a bhfuil fostóirí, idir phríobháideach agus phoiblí, a bhfuil níos mó ná 20 fostaí nó gníomhaire ag a mbunaíocht faoi réir (dlí Uimh. 2005-102 an 11 Feabhra, 2005).

La Iarratas RQTH le comhdú le teach na roinne do dhaoine faoi mhíchumas (MDPH) ar a bhfuil tú ag brath:

Ní mór duit an fhoirm éilimh ar shochar míchumais a chomhlánú (foirm Cerfa n ° 15692 * 01) go gcomhlánaíonn do dhochtúir freastail an deimhniú leighis (Cerfa n ° 15695 * 01) le cabhair ó threoir na foirme (Cerfa n ° 52154 * 01) agus seolann tú nó cuireann tú na doiciméid seo faoi bhráid an MDPH, in éineacht le doiciméad aitheantais agus cruthúnas seolta.

Ansin déanann foireann gairmithe (dochtúirí, oibrithe sóisialta, teiripeoirí saothair, síceolaithe, srl.) Iarratas a dhéanamh ar d’iarratas agus déanann an Coimisiún um Chearta agus Féinriail Daoine faoi Mhíchumas (CDAPH) cinneadh agus tugann sé fógra duit.

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  An bhfuil sé de cheart agam comhad leighis fostaí a iarraidh ar an dochtúir ceirde?