Oiliúint phréimh OpenClassrooms go hiomlán saor in aisce

Is dúshlán mór í an tsoghluaisteacht inmheánach inniu do chuideachtaí agus dá ranna AD. Sa Fhrainc, tá níos mó ná 30% de phoist i gcuideachtaí líonta ag soghluaisteacht inmheánach!

Níl na huirlisí agus na hacmhainní céanna ag gach cuideachta chun beartais soghluaisteachta a chur chun feidhme. Ina theannta sin, tá difríocht idir cuspóirí na mbeartas soghluaisteachta ó chuideachta go cuideachta.

Mar sin, tá difríocht idir na modhanna sainmhínithe agus cur chun feidhme ó chuideachta go cuideachta. Sula gcuirtear beartas um shoghluaisteacht inmheánach i bhfeidhm, ní mór do bhainisteoirí AD na ceisteanna cearta a chur orthu féin.

– Cad iad na cuspóirí a bhaineann le soghluaisteacht inmheánach a fhorbairt agus a chur chun cinn agus cad iad na torthaí a bhfuiltear ag súil leo?

– Conas a thomhaisfear iad?

– Cad iad na huirlisí atá ar fáil dóibh?

– Cén buiséad agus acmhainní atá ar fáil don bheartas seo?

Cabhróidh an oiliúint seo leat na ceisteanna seo a fhreagairt agus beartas soghluaisteachta a chruthú a fhreastalaíonn ar riachtanais d’fhostaithe agus ar thorthaí do ghnó.

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh→

LÉIGH  An Fhrainc ag fanacht, gan stad