Print Friendly, PDF & Email

Cúiteamh as páirtghníomhaíocht

Cúiteamh a íocadh leis an bhfostaí

Agus staid na sláinte á cur san áireamh, tá teacht isteach an chórais leasaithe de ghníomhaíocht pháirteach an dlí choitinn (a bhí sceidealta an 1 Samhain, 2021 i dtosach) curtha siar go dtí 1 Eanáir, 2021. Mar sin, go dtí an 31 Nollaig, 2020, beidh an Tá cúiteamh gníomhaíochta páirteach a íocann an fostóir leis an bhfostaí socraithe ag 70% den ollchúiteamh tagartha in aghaidh na huaire (Labour C., art. R. 5122-18).

Foraithne Uimh. 2020-1316 soláthraíonn sé sonraí freisin maidir le carnadh an liúntais chúitimh ar shaoire le pá agus an liúntas gníomhaíochta páirteach. Amhail an 1 Samhain, nuair a bhíonn saoire le pá dlite i bhfoirm liúntais chúitimh, íoctar an liúntas seo sa bhreis ar an liúntas gníomhaíochta páirteach.

Amhail an 1 Eanáir, 2021, ardaíonn an ráta go 60% den phá tagartha in aghaidh na huaire; an tuarastal tagartha a bheith teoranta do 4,5 oiread an íosphá in aghaidh na huaire. I bprionsabal, ní bheidh aon aisíocaíocht mhéadaithe ann a thuilleadh chun leasa na n-earnálacha cosanta.

Maidir le cúiteamh a ríomh, sonraítear le Foraithne Uimh. 2020-1316 an 30 Deireadh Fómhair, 2020 na téarmaí agus na coinníollacha chun cúiteamh a ríomh d’fhostaithe a fhaigheann gnéithe de chúiteamh inathraithe nó a íoctar ar bhonn neamhrialta.

LÉIGH  Seirbhís do chustaiméirí ar an teileafón