Níl ach cúpla lá ag cuideachtaí a bhfuil 50 go 250 fostaí acu chun a gcuid a ríomh innéacs comhionannais inscne. Ligeann an uirlis seo, a cruthaíodh faoi chuimsiú an dlí an 5 Meán Fómhair, 2018 chun an tsaoirse todhchaí ghairmiúil a roghnú, d’fhostóirí a thomhas cá seasann siad sa réimse seo.

I bhfoirm scór as 100, tá ceithre chritéar san innéacs - cúig cinn do chuideachtaí a bhfuil níos mó ná 250 fostaí acu - a dhéanann neamhionannas idir mná agus fir a mheas: an bhearna pá (40 pointe), an difríocht i ndáileadh na méaduithe bliantúla (20 pointe), tháinig méadú ar líon na bhfostaithe ar fhilleadh dóibh ó shaoire mháithreachais (15 phointe), áit na mban i measc na 10 bpá is airde (10 bpointe) agus, i gcás cuideachtaí i níos mó ná 250 fostaí, an difríocht sa dáileadh arduithe céime (15 phointe).

Les FBManna le 50 fostaí ar a laghad go dtí an 1 Márta a bheith acu chun é a fhoilsiú ar a suíomh Gréasáin agus é a chur in iúl dá gCoiste Sóisialta agus Eacnamaíoch (CES) agus don chigireacht saothair (Direccte nó Dieccte). Baineann an oibleagáid seo le cuideachtaí a bhfuil 1 ar a laghad acu

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Ceimic: oscail na doirse don ardoideachas!