Tá an bhreathnóireacht á roinnt le roinnt blianta anuas: tá easpa éadrócaireach gairmithe i saol na slándála digití, agus fós féin is earnáil den todhchaí í an chibearshlándáil!

Mar an t-údarás náisiúnta um shlándáil córas faisnéise, tá córais curtha ar bun ag an ANSSI, trína Lárionad Oiliúna um Shlándáil Córas Faisnéise (CFSSI), chun tionscnaimh a spreagadh, a spreagadh agus a aithint chun oiliúint maidir le slándáil córas faisnéise a fhorbairt.

Tá sé mar aidhm ag lipéid ANSSI – agus níos leithne tairiscint oiliúna iomlán na gníomhaireachta – cuideachtaí a threorú ina mbeartas earcaíochta, tacú le soláthraithe oiliúna agus mic léinn nó fostaithe atá ag dul faoi athoiliúint a spreagadh.

Go sonrach, in 2017 sheol ANSSI an tionscnamh SecNumdu, a dheimhníonn cúrsaí ardoideachais a dhéanann sainfheidhmiú ar chibearshlándáil nuair a chomhlíonann siad cairt agus critéir a shainítear i gcomhar le gníomhaithe agus gairmithe sa réimse. Faoi láthair, tá 47 cúrsa oiliúna tosaigh deimhnithe, scaipthe ar fud na críche ar fad. An lipéad SecNumedu-FC dírítear, idir an dá linn, ar oideachas gairid leanúnach. Tá sé indéanta cheana féin 30 cúrsa oiliúna a lipéadú.

Le