Is féidir le sealbhóirí cuntas oiliúna pearsanta (CPF) ar mian leo a gcuntas a úsáid chun oiliúint a chur ar ghairmithe digiteacha straitéiseacha a maoiniú breise stáit.

Mar chuid den phlean “France Relance”, tá cinneadh déanta ag an Stát beartas deranníocaíocht i gcearta breise mar chuid den Chuntas Oiliúna Pearsanta (CPF), ar féidir a shlógadh trí “Mo Chuntas Oiliúna”.

Is é atá i ndáiríre scileanna na ndaoine atá ag obair a oiriúnú ceann de na comhpháirteanna den phlean téarnaimh atá beartaithe chun iomaíochas roinnt earnálacha atá straitéiseach don gheilleagar náisiúnta a neartú agus atá lagaithe ag an ngéarchéim sláinte.

Cén oiliúint a bhfuil an stát ag tacú leis an maoiniú seo?

Tá an riail mheaitseála shainithe beartaithe d’aon sealbhóir CPF (fostaí, cuardaitheoir poist, oibrí féinfhostaithe, srl.) Le haghaidh oiliúna sa réimse digiteach (samplaí: forbróir gréasáin, cruthaitheoir agus riarthóir idirlín láithreáin, teicneoir tacaíochta ríomhaire, srl.).

Spreagtar an ranníocaíocht mura leor iarmhéid an chuntais chun íoc as an oiliúint. Is féidir méid na ranníocaíochta a bheith 100% den fhuílleach atá le híoc laistigh den teorainn 1 € in aghaidh an chomhaid oiliúna. Ní chuimsíonn ranníocaíocht an Stáit ranníocaíocht ó mhaoinitheoir eile nó ón sealbhóir

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Breoiteacht: an féidir fostaí nach dtuairiscíonn a stad oibre a chur as oifig?