An bhfuil tú ag seiceáil do duillín pá gach mí, an bhfuil sé an-úsáideach? Ní amháin go bhfuil sé seo úsáideach ach níos mó ná mar is gá. Tá liosta an-fhada de chléireachas a bhíonn go minic ar duillíní pá. Ar an drochuair tá a chuid botún níos coitianta ná mar a shamhlófá. Deir trian de na fostaithe gur thug siad faoi deara míchruinneas ar a duillín pá le 12 mhí anuas. Seo a thagann as a Staidéar IFOP a rinneadh in 2015 ar an ábhar seo. Tá seans maith ann mar sin go mbeidh tionchar ag an bhfadhb seo ort. Tá trí bliana agat chun do chuid airgid a éileamh. I gcásanna ina bhfuil locht sa ag scríobh do duillín pá mar thoradh air seo níor íocadh méideanna atá dlite duit.

Seiceáil do duillín pá ag tosú leis na hearráidí is minice

Seo roinnt botúin ar dóigh duit a fheiceáil ar do duillín pá. Is easnamh é gach ceann dá bhotúin. Caillteanas airgid a d’fhéadfadh a bheith suntasach i gcásanna áirithe. Má tá sé 10 mbliana ó cuireadh do shinsearacht san áireamh. Ligim duit an méid airgid a cailleadh a shamhlú. Gan trácht ar cathain a thiocfaidh an t-am, ríomh do phinsin scoir. A bheidh bunaithe ar duillíní pá mhaisiúil. Níl meas ag cuideachtaí áirithe fiú comhaontuithe comhchoiteanna atá i bhfeidhm.

Roinnt samplaí de mhí-iompar forleathan

 • Uimhreacha ragoibre mícheart
 • Ríomh mícheart ar líon na laethanta saoire
 • Rómheastachán ar na ranníocaíochtaí iomlána
 • Ní chuirtear do shinsearacht san áireamh agus do thuarastal á ríomh
 • Ag dearmad tuairiscí ar chostais a aisíoc
 • Níor cuireadh comhaontú comhchoiteann i bhfeidhm
 • Neamhláithreacht le haghaidh saoire bhreoiteachta neamhshonraithe

Liosta pointí atá le breithniú go háirithe

1)      Eolas ginearálta

 • Ainm agus seoladh d’fhostóra
 • Cód NAF nó APE
 • Ainmniú an chomhlachta a bhailíonn ranníocaíochtaí slándála sóisialta ó d’fhostóir agus an uimhir faoina ndéantar a chuid íocaíochtaí
 • Comhaontú comhchoiteann is infheidhme nó meabhrúchán ar fhorálacha an chóid saothair, maidir le fad na saoire le pá agus fad na dtréimhsí fógra i gcás fhoirceannadh an chonartha fostaíochta
 • Láithreacht an chuntar saoire le pá, RTT, scíth cúitimh oíche ...
 • Anótáil a spreagann tú do duillín pá a choinneáil ar feadh tréimhse éiginnte

2)      Na heilimintí chun do thuarastal a ríomh

 • D'ainm agus an post atá agat
 • Seasamh a sroicheadh ​​san ordlathas maidir leis an ngnáth-aicmiú (M1, M2, OS5), agus trácht ar an gcomhéifeacht
 • Do shinsearacht
 • Méid do thuarastal comhlán
 • Dáta agus líon na n-uaireanta a oibríodh lena mbaineann an tuarastal seo
 • Dáta íocaíochta tuarastail
 • Idirdhealú idir na huaireanta a íoctar ag an ngnáthráta agus iad siúd a mhéadaíodh agus trácht ar an ráta a chuirtear i bhfeidhm ar gach grúpa (uaireanta oíche, ragobair, Dé Domhnaigh, laethanta saoire poiblí)
 • Cineál agus méid na bhforlíonta uile ar olltuarastal (Faigh amach céard go díreach atá tú i dteideal a fháil)
 • Méid an liúntais iompair
 • Cineál agus méid na bhforlíonta tuarastail faoi réir ranníocaíochtaí an fhostaí agus an fhostóra
 • Cineál agus méid na ranníocaíochtaí slándála sóisialta
 • Cineál agus méid na n-asbhaintí go léir a dhéantar as do luach saothair (bí cúramach go háirithe má tá tú ar shaoire bhreoiteachta nó i dtimpiste ag an obair)
 • Dátaí do laethanta saoire agus méid do chúitimh le linn na tréimhse seo
 • Méid agus ráta na cánach iarchoimeádta a bhaineann leat agus faisnéis faoin méid a bhí dlite roimh an aistarraingt agus dá éis
 • Méid a fuair an fostaí i ndáiríre tar éis na ríomhanna go léir

Faisnéis nach foláir a bheith ar do duillín pá ar aon chuma

Tá sé mídhleathach duillín pá a thabhairt duit a thaispeánann do rannpháirtíocht i stailc. Ní féidir linn tagairt a dhéanamh do shainordú ceardchumainn ach an oiread. Agus níos ginearálta d’aon fhaisnéis a sháraíonn cearta daoine aonair agus saoirsí aonair nó comhchoiteanna.