Telework: maolú ar an riail 100%

Coinníonn an leagan nua den phrótacal náisiúnta chun sláinte agus sábháilteacht na bhfostaithe in aghaidh eipidéim Covid-19 a chinntiú an moladh maidir le teile-obair 100%.

Go deimhin, is modh eagraíochta í an teile-obair i gcónaí a fhágann gur féidir idirghníomhaíochtaí sóisialta san ionad oibre a theorannú agus chun comaitéireachta idir an baile agus an obair. Cuireann sé i bhfeidhm i gcomhair gníomhaíochtaí a ligeann dó páirt a ghlacadh i mbaol an éillithe ar an víreas a chosc.

Fiú má tá an teile-obair fós mar riail, is féidir le fostaithe atá ag obair ar theile-obair 100% faoi láthair tairbhe a bhaint as aiseolas duine le duine. Foráiltear leis an bprótacal má chuireann an fostaí an riachtanas in iúl, is féidir go n-oibreoidh sé ina ionad oibre lá sa tseachtain le do chomhaontú.

Sonraíonn an prótacal go gcaithfear, maidir leis an socrú nua seo, na sainiúlachtaí atá nasctha le heagraíochtaí oibre a chur san áireamh, go háirithe maidir le hobair foirne agus déanann sé iarracht idirghníomhaíochtaí sóisialta san ionad oibre a theorannú a oiread agus is féidir.

Tabhair faoi deara, fiú mura bhfuil an prótacal sláinte ceangailteach, ní mór duit é a chur san áireamh mar chuid de d’oibleagáidí sláinte agus sábháilteachta. I gcinneadh an 16 Nollaig 2020, daingníonn an Chomhairle Stáit a seasamh maidir leis an bprótacal sláinte. Is sraith moltaí é maidir le cur i bhfeidhm ábhartha oibleagáid sábháilteachta an fhostóra atá ann faoin gCód Saothair. Is é an t-aon chuspóir atá aige ná tacú leat i do chuid oibleagáidí chun sábháilteacht agus sláinte na bhfostaithe a chinntiú i bhfianaise eolais eolaíoch ar na modhanna tarchurtha SARS-CoV-2...

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Cruthaigh Fógraí Fógraíochta Facebook le ADVERTSUITE