Rinneadh an ráiteas príobháideachais seo a nuashonrú go deireanach an 28/06/2021 agus tá feidhm aige maidir le saoránaigh agus buanchónaitheoirí dlíthiúla i Limistéar Eacnamaíoch na hEorpa.

Sa ráiteas príobháideachais seo mínímid cad a dhéanaimid leis na sonraí a fhaighimid fút https://comme-un-pro.fr. Molaimid duit an ráiteas seo a léamh go cúramach. Inár bpróiseáil, comhlíonaimid ceanglais na reachtaíochta príobháideachta. Ciallaíonn sé seo, i measc rudaí eile:

 • cuirimid in iúl go soiléir na críocha a ndéanaimid sonraí pearsanta a phróiseáil ina leith. Déanaimid é seo tríd an ráiteas príobháideachais seo;
 • tá sé mar aidhm againn ár mbailiú sonraí pearsanta a theorannú go sonraí pearsanta amháin atá riachtanach chun críocha dlisteanacha;
 • iarraimid ar dtús do thoiliú sainráite chun do shonraí pearsanta a phróiseáil i gcásanna a dteastaíonn do thoiliú uathu;
 • glacann muid bearta slándála iomchuí chun do shonraí pearsanta a chosaint, agus éilímid ar na páirtithe céanna a phróiseálann sonraí pearsanta dúinn;
 • tá meas againn ar do cheart chun do shonraí pearsanta a fheiceáil, a cheartú nó a scriosadh má iarrann tú amhlaidh.

Má tá aon cheist agat nó más mian leat a fháil amach go díreach na sonraí a choinnímid, déan teagmháil linn.

1. Cuspóir, sonraí agus tréimhse choinneála

2. Comhroinnt le páirtithe eile

Ní roinnimid na sonraí seo ach le próiseálaithe agus le tríú páirtithe eile nach mór toiliú na n-ábhar sonraí a fháil ina leith. Baineann sé seo leis na codanna / na codanna seo a leanas:

Fochonraitheoirí

Tríú páirtithe

Ainm: Effiliation
tír: AN FHRAINC
Cuspóir: comhpháirtíocht ghnó
Na sonraí: Faisnéis a bhaineann le nascleanúint agus gníomhaíochtaí a dhéantar ar shuíomhanna comhpháirtíochta.

3. Fianáin

Úsáideann ár suíomh Gréasáin fianáin. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar fhianáin, féach ar ár Beartas fianáin

Staitisticí

Coinnímid súil ar staitisticí gan ainm chun tuairim a fháil faoi cé chomh minic agus conas a úsáideann cuairteoirí ár suíomh Gréasáin. Cuireann muid bac ar chuimsiú seoltaí IP iomlána.

5. Slándáil

Táimid tiomanta do shlándáil sonraí pearsanta. Glacann muid bearta slándála iomchuí chun mí-úsáid agus rochtain neamhúdaraithe ar shonraí pearsanta a theorannú. Cinntíonn sé seo nach bhfuil rochtain ag na daoine riachtanacha ar do chuid sonraí ach go gcosnaítear rochtain ar na sonraí agus go ndéantar athbhreithniú rialta ar ár mbearta slándála.

6. Suíomhanna Gréasáin tríú páirtí

Ní bhaineann an ráiteas príobháideachais seo le láithreáin ghréasáin tríú páirtí atá nasctha le naisc ar ár suíomh Gréasáin. Ní féidir linn a ráthú go láimhseálann na tríú páirtithe seo do chuid sonraí pearsanta ar bhealach iontaofa nó slán. Molaimid duit ráitis phríobháideachta na suíomhanna Gréasáin seo a léamh sula n-úsáideann tú iad.

7. Athruithe ar an ráiteas príobháideachta seo

Coimeádaimid an ceart an ráiteas príobháideachta seo a mhodhnú. Moltar duit dul i gcomhairle leis an ráiteas príobháideachta seo go rialta d’fhonn a bheith ar an eolas faoi aon athruithe a d’fhéadfadh a bheith ann. Ina theannta sin, cuirfimid ar an eolas tú go gníomhach nuair is féidir.

8. Rochtain ar do chuid sonraí agus iad a mhodhnú

Má tá aon cheist agat nó más mian leat a fháil amach cad iad na sonraí pearsanta atá againn fút, déan teagmháil linn. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn tríd an bhfaisnéis thíos a úsáid. Tá na cearta seo a leanas agat:

 • Tá sé de cheart agat fios a bheith agat cén fáth a bhfuil do chuid sonraí pearsanta ag teastáil, cad a tharlóidh dó agus cá fhad a choinneofar iad.
 • Ceart rochtana: tá sé de cheart agat rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta is eol dúinn.
 • Ceart ceartaithe: tá sé de cheart agat ag am ar bith do chuid sonraí pearsanta a scriosadh, a cheartú nó a bhac.
 • Má thugann tú do thoiliú dúinn le haghaidh do chuid sonraí a phróiseáil, tá sé de cheart agat an toiliú seo a chúlghairm agus do chuid sonraí pearsanta a scriosadh.
 • Ceart chun do chuid sonraí a aistriú: tá sé de cheart agat do chuid sonraí pearsanta go léir a iarraidh ar an rialtóir agus iad a aistriú go hiomlán chuig rialtóir eile.
 • Ceart agóide: is féidir leat cur i gcoinne phróiseáil do chuid sonraí. Comhlíonfaimid, mura bhfuil cúiseanna leis an gcóireáil seo.

Déan cinnte go ndéanann tú soiléir i gcónaí cé tú féin, ionas gur féidir linn a bheith cinnte nach bhfuilimid ag athrú nó ag scriosadh sonraí an duine mhícheart.

9. Déan gearán

Mura bhfuil tú sásta leis an mbealach a bhfuilimid ag láimhseáil (gearán faoi) próiseáil do shonraí pearsanta, tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an údarás cosanta sonraí.

10. Oifigeach cosanta sonraí

Tá ár n-oifigeach cosanta sonraí cláraithe leis na húdaráis chosanta sonraí i mballstát den AE. Má tá aon cheist nó iarratas agat maidir leis an ráiteas príobháideachais seo nó maidir leis an Oifigeach Cosanta Sonraí, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Tranquillus, trí nó tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

11. Sonraí teagmhála

comme-un-pro.fr
.
France
Suíomh Gréasáin: https://comme-un-pro.fr
R-phost: tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Uimhir theileafóin :.