Iarratas ar mhéadú tuarastail: do d’fhoireann

ÁBHAR : Luach saothair i bhfoireann maidin 2022

Bean X, Mr Y,

Ní raibh ach mo chothabháil bhliantúil againn ar xxxxxx. Le linn ár malartaithe, phléamar méadú féideartha do mo chomhoibritheoirí agus dom féin.

Theastaigh uaim m’iarratas a threisiú trí shamplaí sonracha a thabhairt duit de na tascanna a d’éirigh liom a chur i gcrích le m’fhoireann.

 • Bíonn mo threoracha soiléir agus córasach i gcónaí.
 • Is éard atá i gceist leis na cuspóirí de ghnáth ná sraith de thascanna dea-shainithe is féidir le baill an ghrúpa a bhaint amach go hiomlán.
 • Bím ag éisteacht i gcónaí
 • Tá a fhios agam go maith conas pointí láidre gach ceann acu a aithint agus iad a chur chun cinn le go n-éireoidh lenár misean.
 • Ar deireadh, i mo roinn, tá an t-atmaisféar an-mhaith. Tá comhleanúnachas grúpa ollmhór agus dinimiceas ann atá tairbheach do chách
 • tugann gach duine aghaidh ar a gcuid freagrachtaí, déanann siad a gcuid oibre go héifeachtach, agus tugann siad cúnamh go toilteanach nuair is gá.

Ba mhaith liom go mór go gcuirfí san áireamh na gnéithe seo go léir a fheictear domsa atá riachtanach do rathúlacht cuideachta, agus go ndeonaíonn tú ardú tuarastail don bhliain 2022 do m'fhostaithe go léir. Aitheantas fíor a bheadh ​​ann dóibh agus thar aon rud eile, tabharfaidh an borradh beag seo borradh mór dóibh chun tús a chur le bliain úr.

Ar ndóigh fanfaidh mé ar fáil duit ar fad más mian leat labhairt faoi arís.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: Earnáil Árachais Bainc

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Ó xxxxxx, tá mé fostaithe ag an mbanc mar chomhairleoir.

Má ligim dom féin scríobh chugat inniu tá sé chun aghaidh a thabhairt ar phointe atá gar do mo chroí: mo luach saothair don bhliain 2022.

Lig dom i dtús báire a áiteamh gur chomhlíon mé ag deireadh mhí na Samhna na cuspóirí go léir a thug tú dom, mar atá:

 • Roinnt oscailtí cuntas a mhéadaigh ó xx in 2020 go xx in 2021
 • Síntiús le seirbhísí a thairgeann an banc do xx custaiméir, i.e. méid iomlán: xxxx euro.
 • Tá méadú suntasach tagtha ar Árachas Saoil freisin.

D’fhreastail mé freisin ar an oiliúint go léir chun aithne a chur ar gach ceann de na táirgí airgeadais a mhol an Banc.

Mar fhocal scoir, is léir go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh agam maidir le hárachas. Mar a chuir tú in iúl dom le linn ár n-agallamh anuraidh, ba lagphointe é seo domsa. Ghlac tú leis freisin go leanaim oiliúint nua, rud a chabhraigh go mór liom mo láithreoireachtaí a dhéanamh do chliaint.

Sin an fáth a ligim dom féin agallamh a iarraidh leat chun mo luach saothair don bhliain 2022 a phlé.

Le linn an chruinnithe seo, tá sé beartaithe agam freisin oiliúint a iarraidh ort maidir le díol ár gcuid táirgí go léir ar an teileafón. Sílim go mbeinn i bhfad níos éifeachtaí ansin.

Ar ndóigh, fanfaidh mé ar do láimh go hiomlán má tá aon fhaisnéis bhreise uait.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: cúntóir feidhmiúcháin

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Madam Stiúrthóir, an tUasal Stiúrthóir,

Fostaí dár struchtúr beag ó XXXXXX, táim faoi láthair mar chúntóir feidhmiúcháin.

Gabhaim buíochas leat freisin as an muinín a chuireann tú ionam.

Aithníodh mo scileanna, mo fhreagra agus m’infheistíocht i gcónaí. In 2021, rinne mé roinnt athruithe a d'ísligh ní hamháin roinnt costais oibriúcháin, ach a d'fheabhsaigh saol inmheánach na cuideachta freisin.

Is féidir liom roinnt samplaí suntasacha a thabhairt duit:

 • Rinne mé conradh gan fasach a idirbheartú le cuideachta glantacháin. Mar sin laghdaíodh méid an tsochair faoi xx%. Cé go bhfuil feabhas tagtha ar cháilíocht na hoibre a thugann an cainteoir nua. Tá an t-áitreabh i bhfad níos taitneamhaí!
 • D'oibrigh mé freisin ar phraghsanna soláthairtí oifige agus ansin freisin, d'éirigh liom coinníollacha níos fearr a bhuachan.
 • Le chéile chruthaigh muid iris inmheánach inar scríobh mé cúpla alt.

Ar deireadh, bím ar fáil i gcónaí chun d’iarratais go léir a fhreagairt agus déanaim deifir gníomhú chomh luath agus is mian leat.

Sin é an fáth a ligim dom féin iarraidh ort méadú tuarastail a fháil don bhliain 2022, rud a bheadh ​​ina spreagadh fíor dom.

Tá súil agam mar sin go labhróimid faoin ábhar seo le chéile le linn ceapachán amach anseo a n-aontóidh sibh a dheonú dom.

Glac le do thoil, a Madam Stiúrthóir, an tUasal Stiúrthóir, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: gníomhaire taistil

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Fostaí de chuid na cuideachta ó XXXXXX, tá post agam mar ghníomhaire taistil faoi láthair.

Tá a fhios agam go maith go raibh tionchar ar leith ag an ngéarchéim atá againn ar fad ort faoi láthair agus go bhfuil an iliomad deacrachtaí agat. Mar sin féin, tá méadú tagtha ar áirithintí arís (go háirithe do réigiúin éagsúla na Fraince) agus tá méadú ag teacht ar iarratais ar chíosú gluaisteán freisin.

Sin an fáth a ligim dom féin coinne a iarraidh leat chun mo luach saothair in 2022 a phlé le chéile.

Bhí mé ag iarraidh a chur in iúl freisin go bhfuil beirt de mo chomhghleacaithe tar éis an chuideachta a fhágáil agus mé i gceannas ar a gcuid comhad anois. Leanaim le cliaint xxx ach ní raibh ach xxx a n-uimhir roimhe seo. Mar fhocal scoir, rinne mé xxx áirithintí in 2021, arb ionann é agus fás % i gcomparáid le 2019, bliain nuair nach raibh paindéim Covid tarlaithe fós.

Ba mhaith liom mo thromchúisí agus mo infheistíocht sa chuideachta a thabhairt chun suntais. Ba fhíor-aitheantas é ardú céime a fháil do mo chuid oibre.

Fanfaidh mé, ar ndóigh, ar fáil duit ar fad má theastaíonn aon fhaisnéis bhreise uait.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: cairtfhostaí

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Fostaí de chuid na cuideachta ó XXXXXX, tá post cairtfhostaithe agam faoi láthair.

Is gairmí fíor é in eagrú an iompair, go bunúsach déantar mo chuid oibre a dháileadh mar seo a leanas:

 • Caidreamh le custaiméirí a bhfuil earraí le hiompar acu
 • Faigh an t-iompróir a sholáthróidh an tseirbhís seo
 • Déan an praghas a idirbheartú
 • Cinntigh go gcuirtear riachtanais an chustaiméara in iúl go maith don tiománaí
 • Seiceáil go seachadtar na hearraí

Sa phost seo, a dhéantar ach amháin ar an bhfón, tá caidreamh den scoth agam le cliaint. Ní mór a rá go bhfuil fíorghréasán iompróirí tógtha agam a chuireann a muinín ionam agus a bhfuil na luachanna seirbhíse céanna acu liomsa. Táim thar a bheith freagrúil mar sin agus tá na daoine ar fad a mbím ag obair leo lán-sásta. Bhí mé mar chomhpháirtí acu le haghaidh lóistíochta agus ní hamháin gur soláthraí amháin mé.

Is de bhunadh ár gcuideachta na pointí seo go léir gur tháinig méadú xx% ar a láimhdeachas i rith na bliana 2021 in ainneoin fadhbanna na Paindéime.

Sin é an fáth gur chosúil go raibh sé dlisteanach dom le linn ár gcruinniú deiridh iarraidh ort méadú ar mo thuarastal don bhliain 2022. Glacaim an tsaoirse é seo go léir a chur i scríbhinn, ionas go mbeidh tú in ann mo thromchúisí agus mo mhian a mheas. déan níos mó i gcónaí, déan níos fearr i gcónaí.

Ar feitheamh do chinneadh, fanfaidh mé ar do láimh go hiomlán ar ndóigh.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: fáiltiú

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Tá sé aontaithe againn mo chothabháil bhliantúil a dhéanamh ar XXXXXX. Le linn an agallaimh seo, ba mhaith liom go labhróimis faoin gcúiteamh a bhí agam don bhliain 2022. Feictear dom go bhfuil sé cruthaithe agam go bhfuil baint agam leis an gcuideachta, go háirithe leis na samplaí seo a leanas:

 • Coinnítear fáiltiú na cuideachta go foirfe i gcónaí ionas go mothaíonn an pobal ar a suaimhneas
 • Seoltar post agus beartáin in am i gcónaí.
 • Tá córas cumarsáide bunaithe agam, trí Skype, chun comhghleacaí a chur ar an eolas faoi theacht an phacáiste

Ceadaím dá bhrí sin ardú tuarastail a iarraidh don bhliain 2022, rud a bheadh ​​ina spreagadh agus ina aitheantas áirithe dom. Táim réidh fiú, ar ndóigh, chun misin eile agus freagrachtaí eile a ghlacadh a d'fhéadfadh feabhas a chur ar fheidhmiú na cuideachta, mar shampla: an cabhlach gluaisteán a bhainistiú (árachas, iniúchtaí, fíorú billí dola leictreonacha), cíosanna. Ar ndóigh, is féidir liom tograí éagsúla a chur isteach chugat.

Tá súil agam, mar sin, go labhróimid faoin ábhar seo le chéile le linn ceapacháin amach anseo a thabharfaidh sibh go cineálta dom.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: ceannaitheoir

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Ó XXXXXX, feidhmím feidhm an cheannaitheora laistigh den Chuideachta XXXXXX.

Agus m'eolas ar an bpost agus mo thaithí, mothaím réidh inniu le freagrachtaí nua a ghlacadh.

Lig dom ar an gcéad dul síos achoimre a dhéanamh anseo i gcúpla focal ar na misin éagsúla atá curtha i gcrích agam go rathúil ó tháinig mé isteach.

 • Bhunaigh mé soláthraithe seirbhíse nua a chuir ar chumas na cuideachta costas ár gcodanna a laghdú go suntasach.
 • Rinne mé athbhreithniú ar na ranníocaíochtaí go léir ónár soláthróirí is sine agus rinneamar athbhreithniú ar ár sonraíochtaí leo.
 • Rinne mé idirbheartaíocht freisin ar na spriocdhátaí cothabhála le bheith in ann freagairt níos tapúla do riachtanais ár gcustaiméirí.

Mar fhocal scoir, rinne mé staidéar ar thomhaltas gach ceann de na míreanna agus d'eagraigh mé athsholáthar uathoibríoch ionas nach raibh an roinn táirgthe riamh as stoc.

Mar is eol daoibh, chosain mé leasanna na cuideachta i gcónaí agus leanfaidh mé ag déanamh amhlaidh, mar is é sin an chaoi a bhfeicim mo chuid oibre.

Sin an fáth a bhfuil cead agam iarraidh ort coinne a thabhairt dom go cineálta, ar do chaoithiúlacht, chun é a phlé.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: cúntóir díolacháin

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Fostaí de chuid na cuideachta ó XXXXXX, táim i mo phost mar Chúntóir Díolacháin faoi láthair.

Aithníodh mo scileanna, mo fhreagra agus m’infheistíocht i gcónaí. In 2021, chuir na torthaí a fuarthas agus na misin a raibh mé freagrach astu ar chumas na cuideachta a seirbhís do chustaiméirí a fheabhsú go suntasach. Ligim dom féin, ar an ábhar seo, cúpla sampla sonrach a lua:

Tá bogearraí nua bunaithe ag an gcuideachta, le mo chomhoibriú, chun orduithe custaiméara a iontráil agus a rianú. Déileálann mé mar sin le níos mó cásanna in aghaidh an lae: XXXXXX in ionad XXXXXX roimhe seo.

Tá cruinnithe seachtainiúla socraithe agam freisin le mo chomhghleacaí ón siopa, a thugann deis dom gach cás a mheas. Tugaim faoi deara mar sin go bhfuil cumarsáid níos fearr idir ár ranna, rud a ligeann dom freagairt níos éifeachtaí dár gcustaiméirí toisc gur féidir liom réiteach láithreach a sholáthar dóibh.

Ar deireadh, ghlac mé ceachtanna Béarla i rith na bliana tríd an CPF, trí fhíseán, sa bhaile tráthnóna. Is fíor gur oiliúint phearsanta atá i gceist, ach thar aon rud eile cuirtear na scileanna seo chun leasa na cuideachta ó bhainim úsáid astu gach lá agus mé i mbun mo chuid dualgas.

Ceadaím mar sin dom féin ardú tuarastail a iarraidh don bhliain 2022, rud a bheadh ​​ina spreagadh fíor dom.

Tá súil agam, mar sin, go labhróimid faoin ábhar seo le chéile le linn ceapacháin amach anseo a thabharfaidh sibh go cineálta dom.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: tráchtála sedentary

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Fostaí de chuid na cuideachta ó XXXXXX, tá post tráchtála neamhghníomhach agam faoi láthair

Ón dáta sin i leith, tá mo scileanna feabhsaithe agam ó fuair mé an t-eolas teicniúil go léir is gá chun ceisteanna custaiméirí a fhreagairt agus chun Sleachta a tharraingt suas. Lean mé go leor cúrsaí oiliúna agus ní bhíonn leisce orm iarraidh ar an rannóg táirgthe tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn cuid agus a próiseas déantúsaíochta.

As seo amach, táim i bhfad níos imoibríoch agus ní scoireann líon na meastachán a bhunaíonn mé ag fás. Go deimhin, in 2021, rinne mé xx Sleachta agus in 2020, ba é an uimhir xx.

Mar fhocal scoir, mar is eol duit, táim infheistithe go hiomlán i mo chuid oibre agus táim ar fáil i gcónaí. Deimhneoidh na díolacháin a bhfuilim ag obair leo go bhfuilim i gcónaí ag seirbhís dá gcustaiméirí.

Feictear dom mar sin go bhfuil feabhas mór tagtha ar cháilíocht an chaidrimh le hionchais agus lenár gcustaiméirí rialta araon.

Tá forbairt déanta freisin ar áirithint ceapachán cáilithe. Chuir sé seo ar chumas an láimhdeachais ardú xx% i mbliana.

Sin an fáth a ligim dom féin agallamh a iarraidh leat chun mo luach saothair don bhliain 2022 a phlé.

Fanann mé ar do láimh go hiomlán.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: cuntasóir 1

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Chun obair leantach a dhéanamh ar ár n-agallamh ar xxxxxx, tugaim cead dom féin na pointí a ardaíodh maidir le mo luach saothair don bhliain 2022 a chur i scríbhinn.

Ar an gcéad dul síos, ba mhaith liom a mheabhrú duit go bhfuil mé ag obair mar chuntasóir ó xxxxxx laistigh de Chuideachta YY agus gur maith liom mo phost go mór.

Rinneamar athbhreithniú le chéile ar na misin a cuireadh i gcrích in 2021 agus dheimhnigh tú go raibh meas agat ar m’infheistíocht agus thar aon rud eile ar an rath a bhí ar gach ceann acu.

Mar sin, bhunaigh mé clár comhardaithe airgeadais gach mí a chabhraigh leat cinntí a dhéanamh agus an chuideachta a bhainistiú chomh maith agus is féidir.

Chuir mé ar bun monatóireacht an-mhionchúiseach ar íocaíochtaí custaiméirí agus a bhuí leis sin, laghdaíodh go suntasach íocaíochtaí gan íoc. In 2020, bhí suim……….agus moill de …….. laethanta againn agus in 2021 is é ……….agus is é líon na laethanta anois………..

Ceadaím dá bhrí sin m'iarratas ar mhéadú tuarastail don bhliain 2022 a athlua, rud a bheadh ​​ina spreagadh mór dom.

Is léir go bhfuil mé ar fáil duit más mian leat labhairt faoi arís.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: cuntasóir 2

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Ó xxxxxx laistigh den Chuideachta, feidhmím feidhm an chuntasóra agus táim i gceannas go sonrach ar chúrsaí sóisialta.

Bhí an dá bhliain seo caite 2 agus 2020 thar a bheith dian dom. Chuir an phaindéim gan fasach agus an staid chasta a bhí orainn a láimhseáil iachall orm dul in oiriúint do cheisteanna éagsúla. Gan oiliúint, b'éigean rannóga nua a chruthú sna duillíní pá. Thug mé aire freisin d’aisíocaíocht pháirteach dífhostaíochta agus do gach caidreamh leis an lucht riaracháin. Le linn a iniúchta, chuir an cuntasóir béim freisin nach raibh aon earráid ann.

Chuir an taithí seo an-saibhir dom agus is cosúil gur ghlac mé leis an dúshlán den chuid is mó. Tá go leor infheistíochta déanta agam le go n-oibreoidh an tseirbhís de ghnáth agus nach gcaithfidh mo chomhghleacaithe a bheith ag fulaingt, i dteannta leis an damáiste a dhéanann an eipidéim seo, fadhbanna breise.

Ba mhór an sásamh dom, mar sin, ardú a fháil ar mo thuarastal.

Is léir go bhfuil mé ar fáil duit más mian leat labhairt faoi le linn coinne.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: forbróir

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Fostaí de chuid na cuideachta ó XXXXXX, tá post an fhorbróra agam faoi láthair.

Ón dáta sin i leith, tá mé ag leanúint le huasghrádú feidhmeanna éagsúla na cuideachta a thiomáint.

Mar is eol duit, tá roinnt tionscadal i gceannas agam a raibh díolacháin mar thoradh orthu.

Is mise an tacaíocht do chustaiméirí freisin maidir le húsáid ár suíomh Gréasáin nua agus tá gach rud ag dul go maith.

Ar deireadh, tá feidhmchlár á fhorbairt agam faoi láthair a dhéanfaidh réabhlóidiú ar an mbealach ina n-oibrímid agus thar aon rud eile a shábhálann am luachmhar d’fhostaithe uile na cuideachta.

Táim an-chruthaitheach, bainim leas i gcónaí as na réitigh is ábhartha chun córas ríomhaireachta iontaofa agus iomasach a fháil. Táim infheistithe go hiomlán i mo chuid oibre agus táim ar fáil i gcónaí.

Mar sin feictear domsa go bhfuil feabhas mór tagtha ar chaighdeán obair gach duine agam. Déanaim taighde i gcónaí ar conas a fhorbraíonn teicneolaíochtaí nua, déanaim seiceáil freisin ar shuíomh Gréasáin ár n-iomaitheoirí.

Sin an fáth a ligim dom féin agallamh a iarraidh leat chun mo luach saothair don bhliain 2022 a phlé.

Fanann mé ar do láimh go hiomlán.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Méadú tuarastail a iarraidh: lchi ngach áit 1

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Fostaí de do chuideachta ar feadh xx bliana, tá mé faoi láthair ar an bpost.

Le cúpla mí anuas, thug mé faoi deara go dtugann tú níos mó tascanna agus níos mó le déanamh dom agus níos mó freagrachtaí agus níos mó. Tá áthas agus áthas orm a bheith rannpháirteach i bhforbairt na cuideachta.

Mar is léir go mbeidh sé tugtha faoi deara agat gan dabht, ní áirím m’uaireanta, táim dáiríre, déanaim mo chuid oibre in am i gcónaí agus mar sin tháinig forbairt ar mo scileanna.

Sin an fáth ar mhaith liom leas a bhaint as méadú tuarastail don bhliain 2022. Bheadh ​​mo luach saothair ansin ag teacht le mo dhualgais.

Comhlíonann an chuideachta agus an post atá agam mo ionchais go hiomlán. Mothaím go bhfuilim sásta agus is mór agam luach mo chomhghleacaithe. Tacaímid i gcónaí lena chéile agus níl ach sprioc amháin againn: sásamh ár gcustaiméirí.

Sin an fáth ar mhaith liom coinne a bheith agam chun m’iarratas a phlé le chéile.

Ar ndóigh tá mé ar fáil duit go hiomlán maidir le dáta agus am an agallaimh seo.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Méadú tuarastail a iarraidh: lchi ngach áit 2

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Fostaí de chuid na cuideachta ó XXXXXX, tá post xxxxx agam faoi láthair agus bhí agallamh againn ar xxxxx.

Le linn an agallaimh seo, léirigh tú roinnt pointí le feabhsú:

 • Mo fhreagra
 • An iomarca botúin litrithe i mo chuid teachtaireachtaí

Chuir mé san áireamh mar sin an 2 phointe seo atá ríthábhachtach domsa. Bhí mé in ann mo scileanna a fheabhsú. Go deimhin, le cabhair ón CPF, lean mé oiliúint sa Fhraincis agus go háirithe sa litriú agus sa ghramadach. Sna XX uair an chloig de cheachtanna ar fad. Thug na huaireanta foghlama seo deis dom feabhas suntasach a chur ar scríobh mo chuid teachtaireachtaí. Chuir tú é seo in iúl dom, rud a bhí an-bhuíoch agam.

Maidir le mo chuid freagrúlachta, chinn mé úsáid a bhaint as, mar a mhol tú, Outlook chun na tascanna go léir a chaithfidh mé a dhéanamh i rith an lae a chlárú agus a rangú. Mar sin, ní dhéanaim dearmad níos mó agus déanaim cinnte go bhfuil siad go léir críochnaithe agus in am. Go pearsanta, faighim leis an modh nua seo compord áirithe oibre agus go háirithe, táim níos suaimhneach.

Tá súil agam go bhfuil meas agat ar an iarracht athraithe seo agus ar mo dhíograis feabhsúcháin.

Sin an fáth a ligim dom féin agallamh a iarraidh leat chun mo luach saothair don bhliain 2022 a phlé.

Fanann mé ar do láimh go hiomlán.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: dlíodóir

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Speisialtóir dlí, is mise do idirbhreithe agus do chomhairleoir pribhléideach maidir le fadhbanna dlíthiúla uile na Cuideachta.

Go sonrach, déanaim cúram do leasanna a chosaint maidir le maoin thionsclaíoch, chomh maith le gach iarratas ar phaitinn agus a gcosaint.

Déanaim uaireadóir iomaíoch agus ní bhíonn leisce orm idirghabháil a dhéanamh i gcás go bhfuil amhras orm faoi chóipeanna de do phaitinní. Cosnaíonn mé leasanna na cuideachta gach lá.

I mbliana, lean mé go háirithe an comhad YY rud a chuir an-imní orainn, thóg sé achar an-fhada é a shocrú le cabhair ó na dlíodóirí, bhí sé sách casta. Ach, d'oibrigh mé go leor, d'fhéach mé agus fuair mé na lochtanna go léir a bhí ar ár naimhde. Agus tháinig muid amach bua!

Déanaim anailís freisin ar na conarthaí go léir, na rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ann, bím ag faire ar éabhlóidí na reachtaíochta. Tá mé ar fáil do gach roinn den chuideachta chun gach ceist a fhreagairt agus seiceáil go bhfuil gach rud in ord.

Tá a fhios agat anois mo thromchúisí atá mé, mo infhaighteacht agus cáilíocht mo chuid oibre.

Sin é an fáth a ligim dom féin ardú ar mo thuarastal don bhliain 2022 a iarraidh ort.

Fanfaidh mé ar do láimh chun labhairt faoi nuair is mian leat.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: coimeádaí stórais

ÁBHAR: Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Fostaí de chuid na cuideachta ó XXXXXX, tá post coimeádaí stórais, bainisteoir stórais agam faoi láthair.

Duine gairmiúil fíor in eagrú agus in ullmhú orduithe, thug tú i bhfad níos mó freagrachtaí dom, in 2021

 • Tá láimhseálaí nua fostaithe againn. Mar sin caithfidh mé a chuid orduithe a sceidealú le bheith ullamh, seiceáil a dhéanamh ar a chuid oibre ó am go chéile agus cabhrú leis nuair is gá.
 • Déanaim bainistíocht ar chothabháil an loingis trealaimh ardaithe
 • Cuirim orduithe custaiméara isteach san ERP
 • Cuirim orduithe soláthraithe isteach freisin

Táim thar a bheith sásta freisin leis an muinín atá curtha agat asam agus táim ag glacadh go hiomlán le mo dhualgais nua. Is féidir liom a rá fiú go bhfuilim comhlíonta i mo chuid oibre.

Mar a thug tú faoi deara, ní raibh earráidí nialasacha againn in orduithe custaiméirí i mbliana. Ina theannta sin, tá comhpháirtíochtaí bunaithe agam le hiompróirí agus ansin freisin, ní raibh aon fhadhb againn seachas 3 mhoill seachadta in 2021.

Bím i dteagmháil go minic le custaiméirí freisin chun earraí a sheoladh agus tá gach rud ag dul go han-mhaith.

Tá a fhios agat anois mo thromchúisí atá mé, mo infhaighteacht agus cáilíocht mo chuid oibre.

Sin é an fáth a ligim dom féin ardú ar mo thuarastal don bhliain 2022 a iarraidh ort.

Fanfaidh mé ar do láimh chun labhairt faoi nuair is mian leat.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: margaíocht

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Ní raibh ach m’agallamh bliantúil againn ar xxxxxx inar phléamar mo chúiteamh do 2022 agus méadú féideartha.

Theastaigh uaim m’iarratas a atreisiú trí shamplaí sonracha de thascanna rathúla a thabhairt duit:

Tá an chuideachta i láthair i bhfad níos mó anois ar líonraí sóisialta. Gach lá, postaim grianghraf leis an téacs is tarraingtí agus is féidir. Chun seo a dhéanamh, táim i dteagmháil leis na hionadaithe díolacháin óna mbailim faisnéis faoi na custaiméirí agus na horduithe atá faighte againn chomh maith leis na suíomhanna ina raibh muid rannpháirteach.

Seolaimid Nuachtlitir gach 15 lá chuig ár gcustaiméirí anois. Scríobhaim go hiomlán é agus déanaim cúram den dáileadh.

Ar deireadh, thug tú faoi deara mo rannpháirtíocht sa chuideachta. Is mise foinse smaointe nua agus bunaidh. Glacaim go hiomlán leis an gcáineadh a leanaim go córasach le frith-mholtaí. Bím i gcónaí ag lorg réitigh.

Ligim dom féin mar sin ardú tuarastail a iarraidh oraibh arís don bhliain 2022. Aitheantas dáiríre a bheadh ​​anseo ar luach mo chuid oibre.

Ar ndóigh fanfaidh mé ar fáil duit ar fad más mian leat labhairt faoi arís.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: rúnaí leighis

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Fostaí do ghnólachta ó XXXXXX, ceadaím féin coinne a iarraidh ort chun mo luach saothair in 2022 a phlé le chéile.

Ar an gcéad dul síos, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as an muinín a chuireann tú ionam.

Aithníodh mo scileanna, mo fhreagra agus m’infheistíocht i gcónaí. I mbliana, tá roinnt tionscnamh déanta agam agus táim cinnte go bhfuil feabhas suntasach tagtha ar fheidhmiú an ghnólachta mar thoradh orthu.

Déantar an t-áitreabh a chothabháil go foirfe agus a dhíghalrú go rialta. Chuir mé i bhfeidhm, mar a d'iarr tú orm, bean ghlantacháin a thagann 2 go 3 huaire sa lá. Mar sin is sábháilteacht é do na hothair, ach dúinne freisin.

Déantar coinní de réir do mhianta agus do sceidil. Oibrímid le dea-spiorad foirne agus tá na luachanna céanna againn: cúram ardchaighdeáin a sholáthar do d’othair.

Déantar miontuairiscí na gcomhairliúchán a chlóscríobh go tapa tar éis gach cuairte agus seoltar chuig do chomhghleacaithe iad más gá. Níl aon mhoill orm.

Mar fhocal scoir, bím ar fáil i gcónaí agus ní chomhaireamh mo chuid uaireanta má bhíonn gá agam le d'othair.

Sin é an fáth ar mhaith liom go dtógfaimis nóiméad le chéile chun labhairt ar an ábhar seo le linn ceapacháin amach anseo a thabharfaidh tú go cineálta dom.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Iarratas ar mhéadú tuarastail: teicneoir

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Bhuaileamar le chéile le déanaí le haghaidh m’agallamh aonair, an xxxxxx. Le linn an phlé seo, d’iarr mé go méadófaí mo luach saothair don bhliain 2022. Theastaigh uaim na pointí go léir a luaigh muid a chur i scríbhinn chun na gníomhartha go léir a rinne mé a léiriú duit:

 • Bíonn mé in éineacht le díoltóirí níos minicí do chustaiméirí chun tacaíocht theicniúil a sholáthar
 • Cuidíonn mé le táirgeadh roimh lainseáil páirteanna nua agus seiceáil go bhfuil gach rud de réir an ordaithe
 • Freagraím ar an nguthán agus ar ríomhphost chuig custaiméirí a bhfuil ceisteanna teicniúla acu le cur
 • Seiceáilim gach ceanglófar
 • Tarraingím suas na pleananna le haghaidh bailíochtaithe

Mar sin is dóigh liom gur fíorluach breise don chuideachta iad na scileanna seo ar fad.

Táim neamhspleách go háirithe. Bíonn mo chuid freagraí iontaofa agus tapa i gcónaí.

Mar fhocal scoir, mar is eol duit, táim infheistithe go hiomlán i mo chuid oibre agus táim ar fáil i gcónaí. Deimhneoidh na díolacháin a bhfuilim ag obair leo go bhfuilim i gcónaí ag seirbhís dá gcustaiméirí.

Ar ndóigh fanfaidh mé ar fáil duit ar fad más mian leat mo luach saothair a phlé arís.

Go raibh maith agat roimh ré as do thuiscint agus as an spreagadh a fuair mé uait le linn m’agallamh bliantúil.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.

Méadú tuarastail a iarraidh: teleprospector

ÁBHAR : Mo luach saothair in 2022

Bean X, Mr Y,

Fostaí de chuid na cuideachta ó XXXXXX, tá post teileamhargaíochta agam faoi láthair.

Ón dáta sin, tá taithí dhaingean faighte agam a ligeann dom dul thar na cuspóirí go léir atá leagtha síos go mór.

Go deimhin, de réir na n-uimhreacha, tá mé ar cheann de na teileamhargaíocht is fearr:

 • Éirím le glaonna xxx a dhéanamh in aghaidh an lae
 • Faighim xx dátaí
 • Bainim amach go leor orduithe a thabhairt chun críche
 • Tá mo thuarascálacha, do dhíoltóirí, an-soiléir agus folaíonn siad an fhaisnéis go léir a theastaíonn uathu dá gcuairteanna.

I gcomparáid le 2020, táim i bhfad níos éifeachtaí, mar tá aithne agam ar mo tháirgí i bhfad níos fearr agus mothaím níos compordaí le hionchais. Déanaim a gcuid freagraí a mháistir anois, mar sin táim ag súil lena gcuid freagraí agus tá argóint ullmhaithe agam chun pas a fháil sna chéad scagairí.

Feidhm thar a bheith deacair atá ann, mar níl an t-am ag ár n-idirghabhálaithe labhairt linn agus bíonn orm de shíor teacht ar an bhfrása beag, ar an bhfocal beag nó ar an tuin chainte as a dtiocfaidh coinne ansin.

Sin é an fáth a gceadaím dom féin agallamh a iarraidh leat chun mo luach saothair don bhliain 2022 a phlé. Teastaíonn treisiú agus spreagadh uaibh i ndáiríre chun leanúint de bheith éifeachtach i gcónaí agus chun láimhdeachas na cuideachta a mhéadú.

Fanann mé ar do láimh go hiomlán.

Glac le do thoil, a Bhean X, a Uasail Y, mo bheannachtaí ó chroí.