Print Friendly, PDF & Email

Tá ríomhphost ar cheann de na príomhbhealaí cumarsáide san ionad oibre. Mar sin féin, bíonn claonadh ag cuid acu dearmad a dhéanamh ar na rialacha. Tá sé seo amhlaidh toisc go meastar nach bhfuil an ríomhphost chomh foirmiúil ná litir. Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat gur doiciméad oibre é mar sin féin, fiú má spóirt é stíl níos éadroime nó níos diongbháilte. Conas a éireoidh le ríomhphost gairmiúil? Faigh amach na cleachtais is cóir a ghlacadh chun rialacha na healaíne a scríobh.

Caithfidh líne ábhair an ríomhphoist a bheith gearr

Is léir gurb é an chéad rud a léifidh d’fhaighteoir ábhar do ríomhphoist. Is é seo i ndáiríre an t-aon líne atá le feiceáil sa bhosca isteach. Seo an fáth go gcaithfidh sé a bheith gairid, beacht agus néata. Mar an gcéanna, caithfidh nasc a bheith aige le cuspóir do ríomhphoist (fógra, faisnéis a thabhairt, cuireadh a thabhairt…). Is é sin le rá, ní mór don fhaighteoir a thuiscint go tapa cad é, ach an t-ábhar a léamh.

Is féidir ábhar an ríomhphoist a fhoirmliú in abairt ainmniúil, abairt gan focal ceangail, abairt 5 go 7 bhfocal, abairt gan alt. Seo roinnt samplaí: "iarraidh ar fhaisnéis", "iarratas ar phost ...", "oiliúint CSE an 25 Eanáir a chealú", "cuireadh chuig na 10 mbliana de chuideachta X", "tuarascáil an chruinnithe ó … ”, Srl.

Chomh maith leis sin, tabhair faoi deara gur féidir leis an ríomhphost a bheith gan iarraidh mura bhfuil ábhar ann.

An fhoirmle tosaigh

Foirmle glaonna ar a dtugtar freisin, ainmníonn sé seo na chéad fhocail den ríomhphost. Is é sin le rá, is iad na focail a chinntíonn teagmháil leis an idirghabhálaí.

Braitheann an fhoirmle achomhairc seo go háirithe ar na tosca seo a leanas:

  • Do chaidreamh leis an bhfaighteoir: an bhfuil aithne agat ar an bhfaighteoir? Má tá, cén pointe?
  • Comhthéacs na cumarsáide: foirmiúil nó neamhfhoirmiúil?
LÉIGH  Teimpléad litreach chun íocaíocht do phá neamhíoctha a éileamh

Is léir mar sin nach bhfuil tú chun aghaidh a thabhairt ar fheitheoir ar an mbealach céanna agus a thabharfaidh tú aghaidh ar chomhghleacaí. Mar an gcéanna, is foirmle difriúil í a úsáidfidh tú agus tú ag tabhairt aghaidh ar strainséir.

De réir na foirmle achomhairc tagann an chéad abairt den ríomhphost a chaithfear a nascadh le hábhar na scríbhneoireachta gairmiúla.

Comhlacht an ríomhphoist

Smaoinigh ar an teicníc pirimid inbhéartaithe a úsáid chun corp do ríomhphoist a scríobh. Is éard atá i gceist leis seo tosú le príomhfhaisnéis an ríomhphoist arb é ábhar an ríomhphoist é go minic. Ina dhiaidh sin, beidh ort an fhaisnéis eile a mhúscailt ar bhealach laghdaitheach, is é sin le rá ón gceann is tábhachtaí go dtí an ceann is lú riachtanach.

Is é an fáth gur chóir duit dul ar an modh seo ná gurb é an chéad chuid d’abairt an léamh is fearr agus an rud is mó a mheabhraítear duit. In abairt 40 focal, de ghnáth ní chuimhin leat ach 30% den chéad chuid.

Ba chóir do r-phost a scríobh in abairtí gearra agus i dteanga ghairmiúil, laethúil. Sa chiall seo, seachain téarmaí teicniúla agus déan cinnte go bhfuil focail nasctha idir na habairtí.

Faoi dheireadh, ná déan dearmad ar an bhfrása dea-bhéasach chun do r-phost a chríochnú. Ansin bain úsáid as cúirtéis ghairid ag an deireadh agus tú á oiriúnú do chomhthéacs an mhalartaithe ach freisin do chaidreamh leis an bhfaighteoir.