Forálann an dlí “Todhchaí Ghairmiúil” gur féidir le fostóirí ranníocaíochtaí agus méaduithe a íoc ar CPF na bhfostaithe. Go háirithe, ranníocaíochtaí ceartaitheacha agus breise dá bhforáiltear i gcomhaontuithe cuideachta, etc.

Leathnaíonn Ma Caisse de depots et consignations an t-ardán chuig ranníocaíochtaí atá ann Faoi láthair, is féidir le cuideachtaí suimeanna a dhíriú ar thionscadail oiliúna a bhaineann go sonrach le riachtanais cuideachtaí agus a gcuid fostaithe.

Foireann ghníomhach Tá cuideachtaí in ann soláthar foirne “gníomhach” a dhéanamh ó 3 Meán Fómhair 2020, ba chóir a thabhairt faoi deara nach gceadaíonn sé aisíocaíocht ná an t-airgead a dhíriú i dtreo sainchúrsa oiliúna don fhostaí. Ag deireadh mhí na Nollag 2020, bhí thart ar 1 cuideachta tar éis an córas seo a úsáid le haghaidh 800 tairbhí agus maoiniú iomlán de thart ar 4 milliún euro.

Ceithre chineál dearlaice: Dearlaic dheonach: páirt a ghlacadh i maoiniú tionscadail oiliúna nó “buiséad oiliúna” na bhfostaithe a mhéadú chun iad a spreagadh chun traenála. Cearta breise: comhaontú comhchoiteann a chur i bhfeidhm lena ndéantar foráil maidir le bia níos fabhraí. Cearta ceartaitheacha: an € 3 de chearta ceartaitheacha atá nasctha le hagallaimh ghairmiúla a íoc. Tá an oibleagáid seo infheidhmithe

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Tóg gnó níos cuimsithí do dhaoine faoi mhíchumas