Faoi dheireadh an chúrsa seo, beidh tú in ann:

  • argóint ar mhaithe le cothú sláinte a fhorbairt i gclub spóirt
  • déan cur síos ar phríomhthréithe an tsamhail shocheolaíochta agus an chur chuige clubanna spóirt a chuireann sláinte chun cinn (PROSCeSS)
  • a ngníomh / tionscadal um chur chun cinn sláinte a bhunú ar chur chuige PROSCeSS
  • comhpháirtíochtaí a aithint chun a dtionscadal cur chun cinn sláinte a bhunú

Tuairisc

Is áit saoil é an club spóirt a chuireann fáilte roimh líon mór rannpháirtithe, ag gach aois. Mar sin, tá an cumas aige sláinte agus folláine a chomhaltaí a fheabhsú. Tugann an MOOC seo na príomhghnéithe duit chun tionscadal cothaithe sláinte a bhunú laistigh den chlub spóirt.

Tá an cur chuige oideolaíoch bunaithe ar chleachtaí agus ar chásanna praiticiúla, chun na heilimintí teoiriciúla a chur i bhfeidhm. Forlíontar iad le teistiméireachtaí ó chlubanna spóirt, cás-staidéir agus uirlisí, chomh maith le malartuithe idir rannpháirtithe.

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Tabhair aird ar theanga neamhbhriathartha