Tá obair nua-aimseartha déanta Rioscaí Síceasóisialta (PSR) une fadhb ag méadú i gcónaí san ionad oibre. Inniu an tá strus anois ar an gcéad riosca do shláinte oibrithe.

Maidir leis an bhfostóir, is oibleagáid dhlíthiúil é RPS a chosc i bhfianaise na n-iarmhairtí suntasacha a bhíonn acu ar shláinte mheabhrach agus fhisiciúil daoine aonair. Tá sé freisin a mór-ualach eacnamaíoch agus feidhmíochta don chuideachta.

Sa chomhthéacs seo agus i bhfianaise an iliomad foinsí struis agus nádúr suibiachtúil agus dofheicthe an fheiniméan seo uaireanta, is gá treoirlínte a sholáthar chun tógáil cur chuige meastóireachta agus coisc i gcoinne PSR. Cuireann an MOOC seo an t-iomlán ar fáil dóibh uirlisí chun cur chuige docht a ghlacadh maidir le diagnóis, meastóireacht agus cur i bhfeidhm caingne i gcoinne PSR.