Print Friendly, PDF & Email

Scor forásach: duine a sholáthraíonn gníomhaíocht pháirtaimseartha

Tá an scéim scoir fhorásach oscailte d’fhostaithe a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas:

oibriú go páirtaimseartha de réir bhrí Airteagal L. 3123-1 den Chód Saothair; go bhfuil an aois scoir íosta dhlíthiúil bainte amach acu (62 bhliain i gcás daoine árachaithe a rugadh an 1 Eanáir, 1955 nó dá éis) arna laghdú faoi 2 bhliain, gan a bheith in ann a bheith níos lú ná 60 bliain; údar a thabhairt le ré 150 cheathrú d’árachas seanaoise agus tréimhsí a aithnítear mar choibhéis (Cód Slándála Sóisialta, ealaín. L. 351-15).

Ligeann an córas seo d’oibrithe gníomhaíocht laghdaithe a fheidhmiú agus leas a bhaint as cuid dá bpinsean scoir. Athraíonn an codán seo den phinsean de réir fhad na hoibre páirtaimseartha.

Is í an imní ná go meastar go bhfuil siad páirtaimseartha de réir bhrí an Chóid Oibreachais, fostaithe a bhfuil am oibre níos giorra acu:

go dtí an fad dlíthiúil 35 uair in aghaidh na seachtaine nó go dtí an ré a shocraítear le comhaontú comhchoiteann (comhaontú brainse nó cuideachta) nó leis an ré oibre is infheidhme i do chuideachta má tá an ré níos lú ná 35 uair an chloig; go dtí an tréimhse mhíosúil dá bharr,

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Bunúsacha na dlíthíochta riaracháin