Déanann dlí maoinithe Slándála Sóisialta 2021 fad na saoire athrangú a dhúbailt i gcás athoiliúna gairme. Tógtar saoire athaicmithe le linn na tréimhse fógra agus faigheann an fostaí a ghnáth-luach saothair. Má sháraíonn an tsaoire athaicmithe an tréimhse fógra, foráiltear leis an dlí go bhfuil an liúntas a d’íoc an fostóir le linn na tréimhse seo faoi réir an chórais shóisialta chéanna leis an liúntas gníomhaíochta páirteach. Baineann an beart deireanach seo le saoire soghluaisteachta laistigh de theorainn an chéad 12 mhí den tsaoire nó 24 mhí freisin i gcás athoiliúna gairme.

Saoire ath-imlonnaithe agus saoire soghluaisteachta: filleadh ar an obair a chur chun cinn

Saoire athaicmithe

I gcuideachtaí a bhfuil 1000 fostaí ar a laghad acu, nuair a dhéantar iomarcaíocht a mheas, ní mór don fhostóir saoire ath-imlonnaithe a thairiscint don fhostaí lena mbaineann.
Is é cuspóir na saoire seo ligean don fhostaí leas a bhaint as gníomhartha oiliúna agus as aonad tacaíochta do chuardach poist. Cuireann an fostóir maoiniú ar fáil do ghníomhaíochtaí ath-imlonnaithe agus do chúiteamh.

Is é uastréimhse na saoire seo, i bprionsabal, 12 mhí.

Saoire soghluaisteachta

Faoi chuimsiú comhaontaithe comhchoitinn a bhaineann le foirceannadh conarthach comhchoiteann nó a bhaineann leis an mbainistíocht ...

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Réamhrá ar Power BI Desktop