Sular cruthaíodh stádas ginearálta sceithire le dlí Sapin 2 (L. n ° 2016-1691, 9 Nollaig 2016, a bhaineann le trédhearcacht, an troid i gcoinne an éillithe agus nuachóiriú eacnamaíoch), d'achtaigh an reachtóir rialacha áirithe cheana féin a bhí beartaithe chun fostaithe a shéanadh gníomhartha éillithe de mheon macánta (Labour C., art. L. 1161-1, a aisghaireadh le dlí Sapin 2), riosca tromchúiseach do sláinte phoiblí nó an comhshaol (C. trav., art. L. 4133-5, arna n-aisghairm freisin le dlí Sapin 2) nó fíricí ar dóigh dóibh a bheith ina gcion nó ina gcoir (C. trav., art. L. 1132-3-3).

Ionchorpraíodh an chosaint dheiridh seo in 2013 (L. n ° 2013-1117, 6 Nollaig 2013, a bhaineann leis an gcomhrac i gcoinne calaoise cánach agus ciontóireacht thromchúiseach eacnamaíoch agus airgeadais) sa chaibidil den chód saothair a bhaineann le prionsabal na idirdhealú: "ní fhéadfar aon fhostaí a smachtú, a dhífhostú nó a bheith faoi réir beart idirdhealaitheach, díreach nó indíreach, [...] as baint nó fianaise a thabhairt, de mheon macánta, le fíricí arb ionann iad nó cion nó a coir a mbeadh sé ar an eolas faoi i gcomhlíonadh a dhualgas ”. I gcás díospóide, a luaithe a chuireann an duine eilimintí fíorasacha i láthair a cheadaíonn glacadh leis go bhfuil gaol aige nó ...

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Oiliúint i gcúram maolaitheach