Is cinnte go bhfuil tú ag cur go leor ceisteanna ort féin anois. Má tá orm mo pháistí a choinneáil sa bhaile agus ní féidir obair ar líne a dhéanamh dom. Cad iad na meicníochtaí atá curtha i bhfeidhm ag an rialtas do na cásanna seo go léir?

Ní féidir leat teileachumarsáid a dhéanamh agus aire a thabhairt do leanbh faoi 16.

Tá meicníocht eisceachtúil curtha ar bun ag an rialtas le hárachas breoiteachta bunaithe ar stadanna oibre. Is gá go mbíonn tionchar ag na bearta srianta reatha ar do leanaí.

Tá tú i dteideal na saoire breoiteachta aitíopúla seo agus na liúntais laethúla a ghabhann leis.

Má tá do leanbh faoi 16:

- Go bhfuil sé dodhéanta duit oibriú go cianda ná go bhfuil oibleagáid ort dá bhrí sin deireadh a chur le gach gníomhaíocht chun do leanaí a chosaint.

- Tá do leanbh faoi 16 bliana d’aois ar an lá a fhorordaítear an stad.

Má tá do leanbh 16 bliana d’aois nó níos sine, ní bheidh tú i dteideal aon chúitimh. Cé is moite de leanaí faoi 18, faoi ​​mhíchumas, a fhoghlaimítear i mbunaíochtaí speisialaithe i ngnáthuaireanta.

Cé chomh fada is atá an stad oibre seo?

Féadfaidh an tsaoire bhreoiteachta a eiseofar duit suas le 14 lá féilire a shíneadh. Is é sin le rá, beidh ort 14 lá a chomhaireamh lena n-áirítear deireadh seachtaine ó oideas na saoire breoiteachta. Caithfear dearbhú nua a dhéanamh gach 14 lá go dtí deireadh na tréimhse luí seoil. Ní féidir ach le duine amháin den dá thuismitheoir leas a bhaint as an bhfeiste seo. Mar sin féin is féidir é a roinnt idir an t-athair agus an mháthair agus go teagmhasach é a roinnt.

Cad iad na céimeanna atá le glacadh?

Mar fhostaí, níl aon chéimeanna agat le glacadh seachas fógra a thabhairt d’fhostóir. Seolfaidh d’fhostóir an fhaisnéis uile is gá chuig do CPAM. Déanta na fírinne is ceist í a thugann le fios nach bhfuil tú in ann teile-obair a dhéanamh a chothabháil sa bhaile. Tá fostaithe na scéime ginearálta san áireamh sa mheicníocht seo. Ní bhaineann an córas seo le hoifigigh phoiblí agus le daoine atá ag brath ar scéimeanna speisialta eile. Tugann daoine féinfhostaithe aire don dearbhú maidir le hárachas sláinte a dhéanamh.

Cathain a bhaileoidh tú do liúntais?

Ón nóiméad a dhéanann d’fhostóir an nós imeachta ar an láithreán a chuirtear ar fáil chun na críche seo. Beidh tú i dteideal liúntais laethúla, faoi réir seiceálacha le hárachas sláinte. Go deimhin, caithfear d’eilimintí tuarastail a tharchur de réir an ghnáthnós imeachta. D’fhéadfadh go mbeadh an t-am a bhaileofar agus a phróiseálfar an fhaisnéis seo níos faide nó níos giorra ag brath ar an staid i do réigiún. Pointe spéisiúil le cuimhneamh, íocfar tú as do laethanta saoire go léir. Gan laethanta easnaimh agus gan seiceálacha maidir le hoscailt do chearta.

Post samplach Fianú ar chúram leanaí sa bhaile.

Seo a sampla oifigiúil, simplí, teastas le cur chuig d’fhostóir tríd an bpost nó ríomhphost. Is féidir leat, más mian leat, é a sheoladh mar aon le admháil fála ag baint úsáide as an seirbhísí ar líne ó oifig an phoist.

Dia duit,

Ar mian leo, tá súil agam le filleadh an-ghasta ar mo phost, tá mo theastas cúram leanaí faoi iamh agam, mar a aontaíodh.

Féach tú go han-luath

AINM an chéad ainm

 

                                       Fianú ar chúram leanaí sa bhaile

Deimhním, an chéad ainm thíos "Ainm deiridh an fhostaí" go bhfuil mo pháiste "Céadainm Ainm deiridh an linbh", aois "aois an linbh" bliana cláraithe sa bhunaíocht "Ainm na bunaíochta" de chuid an commune "Ainm an commune", a dúnadh don tréimhse ó "dáta" go "dáta" mar chuid de bhainistíocht eipidéim coronavirus.

Deimhním gur mise an t-aon tuismitheoir a chuir stad oibre ar fáil ionas gur féidir liom mo pháiste a choinneáil sa bhaile.

    Arna dhéanamh ag "áit" ar "dáta"

"Céadainm Ainm deireanach an fhostaí"

           "Síniú"