Faisnéis le tabhairt d’fhostaithe: ní bhíonn postáil éigeantach i gcónaí

Cibé méid atá ag do chuideachta, caithfear faisnéis áirithe a thaispeáint go ríthábhachtach i d’áit oibre.

Orthu seo tá:

sonraí teagmhála áirithe: cigireacht saothair, lia ceirde, srl. ; rialacha sábháilteachta: téarmaí rochtana agus comhairliúcháin ar an doiciméad measúnaithe riosca aonair, toirmeasc ar chaitheamh tobac mar shampla; nó rialacha ginearálta dhlí an tsaothair: mar shampla uaireanta oibre comhchoiteanna.

I roinnt cásanna, ach ní hionann sin uile, is féidir faisnéis a chur in ionad an taispeántais éigeantaigh ar bhealach ar bith. Is amhlaidh an cás, mar shampla, leis an ord imeachta ar shaoire le pá, le téacsanna dlí áirithe, nó le teideal na gcoinbhinsiún agus na gcomhaontuithe is infheidhme sa bhunaíocht.

Ag brath ar d’fhórsa saothair, caithfear faisnéis bhreise a thaispeáint mar áit chomhairliúcháin liosta na mball CSE (ó 11 fostaí) nó a scaipeadh ar aon bhealach mar shonraí teagmhála an ionadaí ciaptha gnéis, srl.

D’fhonn gan aon bhotúin a dhéanamh, rinne Editions Tissot achoimre ar an bhfaisnéis éagsúil seo duit agus a rogha a thairiscint duit idir a “bpostálacha éigeantacha de ...

 

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Feidhmeannach sinsearach: cáilíocht faoi réir 3 chritéar carnach