Tá an cuntas coigiltis ar cheann de na buntáistí ar féidir le fostaí leas a bhaint as i gcuideachta. Is cineál tiomantais é seo ón bhfostóir dá fhostaithe chun ligean dóibh taitneamh a bhaint as a laethanta saoire agus scíthe nach dtógtar níos déanaí. Chun é a dhiúscairt, caithfear roinnt foirmiúlachtaí a leanúint agus tá iarratas éigeantach. Seo ansin litreacha samplacha chun cuntas coigiltis ama a úsáid. Ach ar dtús, beidh roinnt coincheapa faoin mbuntáiste seo úsáideach i gcónaí.

Cad é an cuntas coigiltis ama?

Is gléas é an cuntas coigiltis ama nó CET a bhunaigh cuideachta chun leasa a cuid fostaithe d’fhonn ligean dóibh leas a bhaint as carnadh ceart ar shaoire le pá. Is féidir iad seo a iarraidh níos déanaí, i laethanta nó i bhfoirm luach saothair is féidir leis an bhfostaí a chur i gcuntas coigiltis ama.

Mar sin féin, bíonn bunú cuntas coigiltis ama mar thoradh ar choinbhinsiún nó comhaontú comhchoiteann. Ansin socróidh an comhaontú seo coinníollacha soláthair agus úsáide an CET de réir anairteagal L3151-1 den Chód Oibreachais. Mar sin is féidir leis an bhfostaí é a úsáid chun a chearta saoire neamhúsáidte a bhailiú trí iarratas a dhéanamh chuig a fhostóir.

Cad iad na buntáistí a bhaineann leis an gcuntas coigiltis ama?

Is féidir leis an bhfostóir agus leis an bhfostaí buntáistí an chuntais choigiltis ama a bhaint amach.

Sochair don fhostóir

Trí chuntas coigiltis ama a bhunú is féidir brabúis inchánach na cuideachta a laghdú a bhuíochas le rannchuidiú na laethanta a tharchuirtear sa CET. Ligeann an dara ceann don fhostóir fostaithe a spreagadh agus a choinneáil trí ligean dóibh leas a bhaint as na coinníollacha de réir a gcuid riachtanas.

Na buntáistí don fhostaí

De ghnáth tugann an CET deis don fhostaí leas a bhaint as scéim coigiltis scoir lena chearta saoire. Féadann sé a bheith díolmhaithe ó cháin ghnóthachan caipitiúil, deireadh a chur le gníomhaíocht de réir a chéile nó saoire a chúiteamh.

Conas cuntas coigiltis ama a chur ar bun?

Is féidir an cuntas coigiltis ama a chur ar bun ar bhonn comhaontú cuideachta nó coinbhinsiúin nó trí choinbhinsiún nó comhaontú brainse. Mar sin, leis an gcomhaontú seo nó leis an gcoinbhinsiún seo, ní mór don fhostóir na rialacha a rialaíonn an cuntas coigiltis ama a chaibidliú.

Baineann idirbheartaíocht go háirithe leis na modhanna bainistíochta cuntas, na coinníollacha maoinithe cuntas agus téarmaí úsáide an chuntais choigiltis ama.

Conas an cuntas coigiltis ama a mhaoiniú agus a úsáid?

Is féidir an cuntas coigiltis ama a mhaoiniú in am nó in airgead. Is féidir na cearta a shábháiltear a úsáid ag am ar bith. Éilíonn soláthar an CET, áfach, iarraidh ón bhfostóir ar an gcoinníoll go n-urramaítear na clásail.

I bhfoirm ama

Is féidir an CET a mhaoiniú le saoire a fhaightear don chúigiú seachtain, scíth chúiteach, ragobair nó RTT d’fhostaithe ar phraghas seasta. É seo ar fad d’fhonn scor a réamh-mheas, na laethanta a mhaoiniú gan phá nó athrú de réir a chéile chuig obair pháirtaimseartha.

I bhfoirm airgid

Is féidir leis an bhfostaí leas a bhaint go héifeachtach as a chearta saoire i bhfoirm airgid. Maidir leis an dara ceann, tá ranníocaíocht an fhostóra, méaduithe tuarastail, liúntais éagsúla, bónais, coigiltis déanta laistigh de PEE. Mar sin féin, ní féidir saoire bhliantúil a thiontú ina airgead.

Tríd an rogha seo a roghnú, is féidir leis an bhfostaí leas a bhaint as ioncam breise. Féadfaidh sé a PEE nó a PERCO a aistriú freisin chun scéim choigiltis cuideachta nó scéim scoir grúpa a mhaoiniú.

Roinnt samhlacha litreacha ag iarraidh go n-úsáidfí cuntas coigiltis ama

Seo roinnt litreacha samplacha chun cabhrú leat iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú ón CET le laethanta saoire íoctha, bónais nó RTTanna agus iarratas chun cuntas coigiltis ama a úsáid.

Cuntas coigiltis ama a mhaoiniú

Sloinne chéad ainm
seoladh
cód zip
mail

Cuideachta… (Ainm na cuideachta)
seoladh
cód zip

                                                                                                                                                                                                                      (Cathair), ar… (Dáta)

 

Ábhar: Mo chuntas coigiltis ama a mhaoiniú

Stiúrthóir,

De réir an meamraim a cuireadh in iúl dúinn dar dáta [dáta meamram], d’iarr tú ar gach fostaí leas a bhaint as saoire bhliantúil le hiarmhéideanna roimh an [spriocdháta chun saoire a íoc].

Ina theannta sin, mar gheall ar imeacht roinnt fostaithe agus d’fhonn a chinntiú go rithfidh an chuideachta go réidh, ní féidir liom an chuid eile de mo shaoire le pá a thógáil, ie [líon na laethanta saor íoctha] laethanta.

É sin ráite, de réir airteagal L3151-1 den Chód Oibreachais, luaitear gur féidir liom leas a bhaint as na laethanta saoire íoctha seo i bhfoirm airgeadaíochta. Mar sin, glacaim leis an tsaoirse seo a scríobh chugat chun seo a iarraidh ort mo iarmhéid a fhreagraíonn do na laethanta saoire seo a íoc isteach i mo chuntas coigiltis ama.

Ar feitheamh freagra fabhrach uait, glac le do thoil, a dhuine uasail, na tuairimí is mó a bhfuil meas agam orthu.

                                                                                                                  Síniú

Úsáid na gceart a shanntar do chuntas coigiltis ama

Sloinne chéad ainm
seoladh
cód zip
mail

Cuideachta… (Ainm na cuideachta)
seoladh
cód zip

                                                                                                                                                                                                                      (Cathair), ar… (Dáta)

Ábhar: Úsáid mo chuntas coigiltis ama

Sir,

Tá sé cúpla bliain ó bunaíodh mo chuntas coigiltis ama. Mar sin, bhí mé in ann euro [méid an iarmhéid sa CET] a bhailiú, atá comhionann le [líon na laethanta saoire nár tógadh] laethanta saoire.

Leis seo, agus de réir airteagal L3151-3 den Chód Oibreachais, ba mhaith liom tú a chur ar an eolas faoi mo mhian tionscadal a mhaoiniú laistigh de chomhlachas carthanachta ó mo chearta a fuarthas i mo chuntas coigiltis ama.

Go raibh maith agat as an méid is gá a dhéanamh chomh luath agus is féidir. Mar sin féin, táim ar fáil chun aon fhaisnéis bhreise a fháil.

Creid, le do thoil, a Stiúrthóir.

 

                                                                                                                                    Síniú

 

Íoslódáil "Cuntas Coigiltis Ama"

food-count-epargne-time.docx - Íoslódáil 11121 uair - 12,77 KB

Íoslódáil an teimpléad litir cuntas coigiltis

time-savings-account-letter-template.docx – Íoslódáil 11549 uair - 21,53 KB