Print Friendly, PDF & Email

Litir shamhail chun earráid amháin nó níos mó a thuairisciú ar do duillín pá. Doiciméad a bheidh an-úsáideach duit. Tá fadhb den chineál seo i bhfad níos coitianta ná mar a shamhlófá.

Féadfaidh roinnt earráidí tionchar a imirt ar mhéid do phá míosúil. Agus is cuma cén struchtúr ina n-oibríonn tú. Tá sé gnáth go leor faoi na coinníollacha seo. Aighneas a dhéanamh ar do duillín pá agus aon aimhrialtachtaí a thuairisciú d’fhostóir tríd an bpost nó Ríomhphost. Mar sin, seo roinnt leideanna chun tú a threorú.

Cad iad na hearráidí párolla is coitianta?

Mar mheabhrúchán, is cuid é an duillín pá nár cheart dearmad a dhéanamh air riamh. Moltar go láidir duit do duillín pá a choinneáil ar feadh an tsaoil. Mura dtugann d’fhostóir é duit, é a éileamh. Is dóigh go mbuailfidh fíneáil € 450 in aghaidh na duillín pá atá in easnamh le d’fhostóir. Ina theannta sin, tá damáistí ann i gcásanna ina mbeifeá faoi mhíbhuntáiste. Seo roinnt botúin choitianta atá le feiceáil ar do duillín pá.

Ní áirítear méaduithe ar ragobair

Caithfear ragobair a mhéadú. Seachas sin, tá oibleagáid ar an bhfostóir damáistí a íoc leat.

Earráidí sa chomhaontú comhchoiteann

Comhaontú comhchoiteann a chur i bhfeidhm nach bhfreagraíonn do do phríomhghníomhaíocht. Ach cibé duine a úsáidtear mar bhonn ríofa i do duillín pá, féadfaidh sé tionchar diúltach a imirt agus d’íocaíochtaí a leibhéalú. Baineann sé seo go háirithe le saoire le pá, saoire bhreoiteachta, tréimhse phromhaidh. Ar an láimh eile, má tá an comhaontú a cuireadh i bhfeidhm trí dhearmad i bhfabhar duit, níl sé de cheart ag d’fhostóir ceist a chur ort aisíocaíocht ró-íocaíocht.

LÉIGH  Feabhas a chur ar do leibhéal litrithe le físeán

Sinsearacht an fhostaí

Caithfidh do duillín pá do dháta fruilithe a lua go riachtanach. Is é seo a chinneann fad do sheirbhís agus a úsáidtear go príomha chun do shlánaíochtaí a ríomh i gcás dífhostú. Ina theannta sin, féadann earráid i do shinsearacht roinnt sochar, RTT, laethanta saoire, ceart chun oiliúna, bónais éagsúla a bhaint de.

Cad iad na nósanna imeachta atá le leanúint i gcás earráide ar duillín pá

Mar riail ghinearálta, de réir Airteagal L3245-1 den Chód Oibreachais, is féidir leis an bhfostaí na suimeanna a bhaineann lena thuarastal a éileamh laistigh de 3 bliana, ón dáta a bhfuil sé ar an eolas faoi na hearráidí ar a duillín pá. Is féidir leis an nós imeachta seo leanúint ar aghaidh fiú má dhéantar dífhostú.

Maidir leis an bhfostóir, a luaithe a thugann sé faoi deara earráid íocaíochta, caithfidh sé freagairt chomh tapa agus is féidir. Trí chomhairle a thabhairt don fhostaí go tapa d’fhonn teacht ar chomhaontú maidir le réiteach cairdiúil. I bhformhór na gcásanna, réitítear an earráid ar an gcéad duillín pá eile.

Ar an láimh eile, i gcásanna ina bhfuil an duillín pá i bhfabhar an fhostaí, is é an fostóir atá freagrach as an mbotún, ach ar an gcoinníoll go mbaineann sé leis an gcomhaontú comhchoiteann. Mura mbaineann an comhaontú comhchoiteann, tá oibleagáid ar an bhfostaí an ró-íocaíocht a aisíoc fiú mura bhfuil sé sa chuideachta a thuilleadh. Is féidir coigeartú a dhéanamh ar an duillín pá seo a leanas, má tá sé fós mar chuid den lucht saothair.

Samplaí de litreacha chun earráid a thuairisciú ar duillín pá

Cuideoidh an dá litir shamplacha seo leat earráid a tháinig isteach i do duillín pá a chur in iúl.

LÉIGH  Bheith eolach ar na cóid úsáide sa chomhthéacs gairmiúil

Litir ghearáin i gcás míbhuntáiste

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éileamh ar earráid ar an duillín pá

Sir,

Fostaithe inár gcuideachta ó [dáta iontrála isteach sa chuideachta] mar [phost reatha], leanaim ar aghaidh nuair a fhaightear mo duillín pá i rith na míosa [míosa].

Tar éis dom na sonraí go léir a léamh go cúramach, thug mé faoi deara roinnt earráidí maidir le ríomh mo luach saothair.

Go deimhin, thug mé faoi deara [mionsonraí na n-earráidí a coinníodh amhail an méadú in aghaidh na huaire nár cuireadh san áireamh, préimh nár áiríodh, earráid ríofa ar an ranníocaíocht / na ranníocaíochtaí, a baineadh as na laethanta neamhláithreachta…].

Tar éis agallaimh ghairid leis an roinn cuntasaíochta, dheimhnigh siad dom go socrófar é seo leis an gcéad íocaíocht eile. Mar sin féin, ba mhaith liom an scéal a rialáil a luaithe is féidir de réir an méid a luaitear in Airteagal R3243-1 de réir an Chóid Oibreachais.

Beidh mé buíoch dá bhrí sin dá ndéanfá a bhfuil riachtanach chun an scéal a réiteach agus an difríocht ar an tuarastal ba chóir dom a fháil a íoc dom a luaithe is féidir. Chomh maith leis sin, go raibh maith agat as duillín pá nua a eisiúint dom.

Ar feitheamh toradh fabhrach, glac le do thoil, a dhuine uasail, an léiriú is airde a bhí agam.

Síniú.

Litir iarratais ar cheartú i gcás ró-íocaíochta

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Iarratas ar earráid ar an duillín pá a cheartú

Madam,

Fostaí inár gcuideachta ó [dáta fruilithe] agus i bpost [post], faighim mo thuarastal ar [lá íocaíochta míosúil] le méid [méid tuarastail comhlán míosúil].

Agus mo duillín pá á fháil agam don mhí [mhí lena mbaineann an earráid tuarastail], cuirim in iúl duit gur thug mé faoi deara roinnt earráidí ríofa a bhaineann le mo thuarastal, go háirithe maidir le [mionsonraigh an earráid / na hearráidí ( s)]. É sin ráite, fuair mé tuarastal i bhfad níos airde ná an méid a íocann tú liom go míosúil.

Iarraim ort mar sin an corrlach seo a cheartú ar mo duillín pá.

Glac le do thoil, Madam, léiriú mo chuid mothúchán oirirce.

Síniú.

 

Íoslódáil an litir gearáin i gcás mífhabhrach. litir-ghearáin-i-gcás-defavor.docx – Íoslódáladh 872 huaire – 16 KB

Íoslódáil “Litir ag iarraidh ceartú i gcás ró-íocaíochta” litir-iarraidh-ar-cheartú-i-cás-ró-percu.docx – Íoslódáladh 808 uair – 15 KB