Teastaíonn a samhail litreach íocaíocht a éileamh ar do laethanta saoire sula gcaillfidh tú é? Seo dhá shampla tipiciúla a bheidh úsáideach duit chun íocaíocht a iarraidh. Tá saoire mar chuid de do chearta. Liostaíonn an dlí cineálacha éagsúla scíthe is féidir a ghlacadh ag brath ar na cúinsí. Uaireanta déantar féilire beacht a chumadh leis na tréimhsí neamhghníomhaíochta seo. B’fhéidir nach mbeidh sé indéanta duit féin agus d’fhostóir ar chúis ar bith. Do laethanta saoire go léir a thógáil ar na dátaí dá bhforáiltear i do struchtúr. Conas a iarraidh nach n-íocfaí a laethanta saoire íoctha?

Cearta fostaí

De réir an ailt L. 3141-3 den Chód Oibreachaisl, aon fhostaí, beag beann ar a shinsearacht, a chonradh nó a stádas. I dteideal 2,5 lá de shaoire le pá in aghaidh na míosa oibre. Tá an ríomh bunaithe ar choincheap an ama iarbhír mar a thugtar air, a léiríonn na tréimhsí a mbíonn an fostaí ar fáil dá fhostóir le haghaidh oibre.

Cuirtear duilleoga nó neamhláithreachtaí áirithe san áireamh freisin. Mar shampla, saoire do thuismitheoirí nó uchtáil, stadanna a bhaineann le galar ceirde nó timpiste oibre, oiliúint ghairmiúil. Féadfaidh forálacha conarthacha foráil a dhéanamh maidir le laethanta saoire íoctha breise.

Conas saoire le pá a ghlacadh?

Faightear saoire le pá go dlíthiúil le linn tréimhse tagartha, ón 1 Meitheamh den bhliain roimhe sin go 31 Bealtaine na bliana reatha, mura gcomhaontaítear, tarscaoilfear nó comhaontaítear a mhalairt. De réir Airteagal L. 3141-12 de Chód Saothair na Fraince, is féidir saoire a ghlacadh ar fruiliú. Caithfear iad a shuiteáil de réir na rialacha cinnidh atá i bhfeidhm i do chuideachta.

LÉIGH  Teimpléad litreach chun íocaíocht do phá neamhíoctha a éileamh

Cad a tharlaíonn do shaoire le pá nach dtógtar?

I bprionsabal, mura ghlac an fostaí an tsaoire íoctha go léir a raibh sé ina theideal air le linn na tréimhse tagartha, caillfear iad sin. De ghnáth, ní féidir leis iad a thabhairt ar aghaidh go dtí an chéad tréimhse tagartha eile. Ligeann an dlí dó, áfach, i gcás go bhfuil comhaontú nó úsáid sa chuideachta i bhfeidhm. Tá an rud céanna i bhfeidhm má leanann an t-iarchur saoire tuismitheora nó uchtála. Chomh maith leis sin i gcás neamhláithreacht an fhostaí tar éis galar ceirde nó timpiste oibre.

Maidir le saoire bhreoiteachta, cibé acu gairmiúil nó ainm é. Beidh tionchar acu ar do laethanta saoire a chur siar. Má tharla na himeachtaí roimh na laethanta saoire, ní chaillfear iad. Beidh an fostaí in ann leas a bhaint as a chur siar, tar éis dháta atosú na hoibre. Ar an láimh eile, má tharlaíonn an tinneas nó an timpiste le linn na laethanta saoire íoctha, ní bhfaighidh an fostaí aon fhadú, mura bhfuil comhaontú nó comhaontú comhchoiteann ann lena ndéantar foráil.

Mura féidir saoire íoctha a chur siar, caillfear go nádúrtha é. Mura dtagann an dodhéanta seo ó locht an fhostóra. Mar sin, caithfidh an dara ceann an fostaí a chúiteamh.

Níor glacadh an iarraidh ar shaoire le pá a íoc

In imthosca áirithe, ní raibh an fostaí in ann taitneamh a bhaint as a laethanta saoire le pá. Is amhlaidh an cás má dhiúltaigh an fostóir an deontas mar gheall ar ualach oibre iomarcach nó más mian le roinnt daoine imeacht ar na dátaí céanna. Mar sin beidh an fostaí in ann a iarraidh ar a fhostóir é a íoc trí liúntais saoire íoctha a íoc.

Is amhlaidh an cás freisin maidir le sárú conartha, cibé acu is éirí as, dífhostú, foirceannadh conarthach nó scor é. Faigheann an fostaí, le haghaidh saoire le pá nár tógadh ar dháta an chealaithe, liúntas cúitimh a bunaíodh de réir Airteagal L3141-28 den Chód Oibreachais.

LÉIGH  Roghnaigh deireadh ceart na habairte ríomhphoist, ach conas a dhéanann tú é?

Má tá tú incháilithe le haghaidh ceann de na liúntais seo, ach níl aon rud faighte agat. Tá sé ina chuidiú d’fhostaithe a mheabhrú d’fhostóirí. Níl an iarraidh seo faoi réir aon fhoirmiúlacht shonrach. Ach sula ndéanann tú idirghabháil ó bhéal nó tríd an bpost. Seiceáil na comhaontuithe is infheidhme i do chuideachta.

Sampla de litir ag iarraidh go n-íocfaí saoire le pá neamhúsáidte

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta]

 

Ábhar: Níor glacadh le hiarratas ar chúiteamh ar shaoire le pá

Sir,

Fostaí inár gcuideachta mar [post] ó [dáta], chuir mé iarratas ar shaoire íoctha chugat, mar a comhaontaíodh, trí ríomhphost don tréimhse ó [dáta] go dtí [dáta].

Ar dtús, dhiúltaigh tú d’imeacht ar saoire mar gheall ar ualach oibre ró-throm ag an am. Dá bhrí sin tá mo laethanta saoire curtha siar ar do thionscnamh. Níor stop an ghníomhaíocht laistigh den chuideachta ag fás ina dhiaidh sin. Tá an tréimhse tagartha ag teacht chun deiridh mura bhfuair mé an deis mo shaoire a ghlacadh.

Tar éis dom dul i gcomhairle le mo duillín pá deireanach, thug mé faoi deara nach raibh na laethanta saoire le pá seo tógtha mar chuid de mo iarmhéideanna. Meabhraím duit, áfach, go dtugann cásdlí an ceart don fhostaí leas a bhaint as liúntas cúitimh agus iad seo nuair atá an cás dlite don fhostóir.

Dá bhrí sin, bheinn buíoch dá bhféadfá idirghabháil a dhéanamh chun a chinntiú go n-íoctar méid an chúitimh liom a fhreagraíonn do na [líon] laethanta saoire nach raibh mé in ann a ghlacadh. Nó ar a laghad tabhair soiléiriú éigin dom ar an staid i gcás botún ar mo thaobhsa.

Ag brath ar d’aird, glac le do thoil, a dhuine uasail, mo bheannachtaí ó chroí.

 

                                                                                                                                  Síniú.

 

LÉIGH  Sampla litir éirí as oifig le haghaidh pluiméir saor in aisce,

Sampla d’iarraidh ar shaoire le pá a íoc nár tógadh tar éis an conradh a fhoirceannadh

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Teil: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta]

 

Ábhar: Iarratas ar chúiteamh a íoc as laethanta saoire le pá

Madam,

Leanaim leis seo rialáil iarmhéid mo chuntais ar bith mar thoradh ar fhoirceannadh an chonartha fostaíochta a chuir ceangal orainn mar gheall ar mo éirí as / mo dhífhostú /, srl.

Mar sin, chuir tú mo duillín pá deireanach chugam. Ach tar éis dul i gcomhairle leis, thug mé faoi deara nár luaigh sé an liúntas cúitimh le haghaidh laethanta saoire le pá.

Ordaíonn cásdlí, áfach, in airteagal L 223-14 den Chód Oibreachais “nuair a chuirtear deireadh leis an gconradh fostaíochta sula raibh an fostaí in ann tairbhe a bhaint as an tsaoire go léir a raibh sé ina theideal, faigheann sé an codán den saoire slánaíocht nár thairbhigh sé uaidh, slánaíocht chúiteach… ”, ie i mo chás is ionann é agus [líon] lá nuair a d’fhág mé an chuideachta.

Mar sin ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as na suimeanna atá dlite dom a íoc go cineálta liom a luaithe is féidir. Ba mhaith liom freisin go gcuirfeadh duine duillín pá ceartaithe nua chugam.

Idir an dá linn, glac le do thoil, Madam, léiriú mo chuid mothúchán iomráiteach.

 

                                                                                                                            Síniú.

 

Íoslódáil “Sampla de litir chun íocaíocht a iarraidh ar shaoire íoctha nár tógadh”

sampla-de-litir-go-iarratas-íocaíocht-duilleoga-íoctha-gan-tógtha.docx – Íoslódáil 10846 n-uaire - 13,12 KB

Íoslódáil “Sampla-den iarraidh-ar-íocaíocht-de-íoc-saoire-ní-tógtha-tar-sárú an chonartha.docx”

Sampla-den íocaíocht-iarraidh-as-íoc-saoire-ní-tógtha-tar-an-sárú an chonartha.docx - Íoslódáilte 15487 n-uaire - 19,69 Kb