Nuair a d’oibrigh tú i gcuideachta le roinnt blianta, is cinnte go bhfuil saineolas suntasach carntha agat dá fhorbairt. An gceapann tú anois an t-am chun leas a bhaint as ardú? Tar éis an tsaoil, tá sé tuillte agat. Chun seo a dhéanamh, caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar mhéadú ó d’fhostóir. Seo roinnt leideanna maidir le d’iarrachtaí chomh maith le samplaí de litreacha ag iarraidh ardú tuarastail.

Cad is cúiteamh d’fhostaithe ann?

Nuair a thosaíonn duine ag obair i gcuideachta, síneann gach ceann de na páirtithe conradh ina n-aontaíonn siad ar na clásail uile atá le comhlíonadh le linn na tréimhse oibre. Luann an conradh luach saothair an fhostaí freisin. Meastar go bhfuil an dara ceann mar chomaoin ar na seirbhísí a thairgeann an fostaí chun leasa an fhostóra.

Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat go ndéantar cúiteamh a chaibidil go saor idir an fostaí agus a fhostaí, agus an Cód Saothair agus comhaontuithe comhchoiteanna á n-urramú. Mar sin ní mór nach mbeidh sé níos ísle ná an t-íosphá dlíthiúil. Mar sin féin, ní amháin go dtagraíonn luach saothair don bhun-tuarastal, ach freisin do bhónais sheasta nó inathraithe nó d'aon sochar eile i bhfoirm tuarastail.

Bailítear luach saothair gach mí de réir Airteagal L3242-1 den Chód Oibreachais. De ghnáth, méadaítear an tuarastal ar dháta comórtha an fhruiliú de réir sinsearacht an fhostaí. Mar sin féin, féadfaidh sé ardú tuarastail a iarraidh ag am ar bith ag brath ar na cúinsí a thagann chun cinn laistigh den chuideachta nó toisc go gceapann sé go bhfuil luach saothair tuillte aige atá curtha in oiriúint dá thaithí agus dá scileanna.

LÉIGH  Conas tuairisc ábhartha a scríobh?

Cén fáth litir a sheoladh ag iarraidh ardú?

Cibé an t-atmaisféar atá i réim laistigh d’fhoireann nó na huirlisí éagsúla atá ar fáil don fhostaí chun a chuid oibre a dhéanamh. Is foinse spreagtha an-chumhachtach í an tuarastal i gcónaí. Is é seo an chéad chritéar maidir le síniú conartha a thabhairt i gcrích.

Ar an gcéad dul síos, is féidir iarraidh ar ardú a chomhaontú ó bhéal le linn agallaimh leis an bhfostóir. Mar sin féin, is fearr beart leantach a sheoladh tríd an bpost, go háirithe mura bhfuil an fostóir i gcoinne d’iarraidh go soiléir. Dá bhrí sin, bheadh ​​litir an-oiriúnach chun d’iarratas a threisiú agus toradh dearfach a fháil ón bhfostóir.

Bíodh a fhios agat, áfach, nach ndéantar luach an fhostaí a mheas in ainneoin a éifeachtúlachta i bhformhór na gcásanna. Mar sin féin, is é an bealach is fearr le hardú a fháil ná labhairt le d’fhostóir. Mar sin, féadfaidh sé é a dheonú má fhreagraíonn d’iarratas le d’fheidhmíocht agus do thorthaí.

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh ar ardú tuarastail

Is fearr le mórchuid na bhfostóirí go bhfanfadh fostaithe ciúin faoina gcúiteamh. Mar sin beidh ort an nóiméad ceart a roghnú le dul i mbun caibidlíochta d’fhonn freagra sásúil a fháil. Bíodh a fhios agat, áfach, go bhfuil tú i riocht maith chun iarraidh ar ardú a spreagadh i gcás go bhfuil do chuspóirí bainte amach agat nó fiú sáraithe agat agus go bhfuil do phost níos mó ná sásúil. Seo go díreach nuair is féidir leat an buntáiste a fháil agus d’éileamh a chur.

Déantar an iarraidh ar mhéadú freisin i gcásanna áirithe, tar éis ardú céime a fháil, nuair nach bhfuil an tuarastal méadaithe. Is féidir freisin go bhfuil do chúiteamh níos ísle ná an cúiteamh a bhaineann go ginearálta le post cosúil leis an gceann atá agat faoi láthair. Ar an láimh eile, seachain iarraidh a sheoladh le linn tréimhse ina bhfuil deacrachtaí eacnamaíocha ag an gcuideachta.

LÉIGH  R-phost a scríobh i gcás neamhláithreachta

Conas ardú tuarastail a iarraidh?

Tá a fhios agat na cúiseanna atá agat le hardú a iarraidh, mar sin níl le déanamh agat ach beart a dhéanamh. Coinnigh i gcuimhne nach mbeidh freagra fabhrach agat ach má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas: feidhmíocht mhaith, cuspóirí a bhaint amach, riocht airgeadais fabhrach na cuideachta, socruithe conarthacha a bheith ann.

Ach, contrártha le creideamh an phobail, éilíonn an t-éileamh ar ardú tuarastail ullmhúchán ar a laghad. Tá sé tábhachtach sraith iomlán argóintí maithe a bhailiú d’fhonn a chur ina luí ar an bhfostóir. Athghairm agus sonraigh do chuid torthaí go léir agus cuir ar aghaidh iad.

Féadfaidh d’fhostóir roinnt tascanna a thabhairt duit atá i bhfad níos faide ná teorainneacha do phoist. Bíodh a fhios agat gur comhartha muiníne é seo agus tapaigh an deis labhairt le d’fhostóir faoi. Smaoinigh ar a thaispeáint cé chomh tábhachtach agus atá do ról sa ghnó.

Roinnt litreacha samplacha chun cabhrú leat ardú a fháil.

Iarratas simplí ar ardú tuarastail

Ms / Mr. Céad ainm Ainm deireanach
seoladh
cód zip

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta]

 

Ábhar: Iarratas ar ardú tuarastail

Stiúrthóir,

Fostaí i do chuideachta, ó [dháta], tá post [post reatha] agam faoi láthair. Glacaim leis na feidhmeanna a chuirtear de chúram orm le héifeachtúlacht agus le déine.

Le tacaíocht ó mo choinsiasa ghairmiúil, bím ag obair go deonach i gcónaí nuair a bhíonn ragobair de dhíth chun an gnó a choinneáil ag rith go réidh.

Le blianta fada anois, iarradh orm tacú le fostaithe nua le linn a gcéad chéimeanna linn. Is eol dom go bhfuil foighne gan staonadh agam agus bím ar fáil i gcónaí nuair is gá.

Le taithí ar [fad taithí ghinearálta] bliana agus sinsearacht [ré a oibríodh sa ghnó] bliana leis an gcuideachta, ba bhreá liom go n-aithneofaí ardú i dtuarastal mo sheirbhís dílis.

Táim ar fáil chun agallaimh a d’fhéadfadh a bheith agam, agus súil agam go gcuirfidh mé ina luí ort. Táim ag iarraidh ort aontú [A chara], an léiriú is airde a rinne mé.

 

                                                                                                               Síniú

 

LÉIGH  Nathanna dea-bhéasacha le seachaint i r-phost gairmiúil

Iarraidh ar ardú tuarastail ag an leibhéal céanna le fostaithe eile sa phost céanna

Ms / Mr. Céad ainm Ainm deireanach
seoladh
cód zip

Sir / Madam,
fonction
seoladh
cód zip

I [Cathair], ar [Dáta

 

Ábhar: Iarratas ar ardú tuarastail

[Sir, madam],

Tá mé fostaithe ó [dáta fruilithe] i do chuideachta, tá post [do phost] agam faoi láthair, agus bhí mé ó [ré na taithí sa phost] go dtí an lá inniu.

Ó rinneadh mé a chomhtháthú, bhí deis agam roinnt tascanna a dhéanamh i bpoist éagsúla mar [sonraigh do chuid freagrachtaí agus cibé ar méadaíodh nó ar leathnaíodh iad].

Chomh maith leis sin, is mór an onóir dom do chineáltas a iarraidh agus ardú tuarastail a dheonú dom cosúil le tuarastal mo chomhghleacaithe a bhfuil an post céanna acu liomsa. Ba mhaith liom freisin a bheith in ann tairbhe a bhaint as bónais agus buntáistí eile a oireann do mo fhreagrachtaí reatha.

Is mór an onóir dom má fhaightear m'iarratas go dearfach agus má tá mé ar fáil chun é a phlé tuilleadh.

Ar feitheamh toradh fabhrach, creid, le do thoil, (A chara), i mo bhreithniú measúil.

 

                                                                                                                     Síniú

Íoslódáil “Iarraidh-simplí-tuarastal-méadú-1.docx”

Iarratas simplí-ar-thuarastal-méadú-1.docx - Íoslódáil 37336 uair - 12,60 KB

Íoslódáil “Iarratas ar mhéadú tuarastail ag an leibhéal céanna le fostaithe eile sa phost céanna”

iarratas-ar-thuarastal-méadú-go-an-leibhéal-le-eile-tuarastail-ag-an-suíomh-céanna.docx – Íoslódáil 22761 amanna - 17,21 KB