Samhail éirí as oifig d’imeacht in oiliúint cúntóir párolla agus riaracháin

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Madame, Monsieur,

Is mian liom leis seo mo chinneadh éirí as mo phost mar chúntóir párolla agus riaracháin laistigh de do chuideachta a chur in iúl duit chun oiliúint fhadtéarmach a dhéanamh i [réimse oiliúna].

Is céim thábhachtach domsa í an deis oiliúna seo do m’fhorbairt ghairmiúil agus phearsanta. Tosóidh m’fhógra ar [dáta tosaigh an fhógra] agus críochnóidh sé ar [deireadh dáta an fhógra].

Le linn dom a bheith fostaithe le do chuideachta, bhí deis agam go leor a fhoghlaim agus scileanna luachmhara a fhorbairt i mbainistíocht párolla, monatóireacht riaracháin agus tacaíocht foirne. Táim an-bhuíoch as na deiseanna a tugadh dom agus as an muinín a chuir tú ionam.

Táim tiomanta go hiomlán d'aistriú réidh a chinntiú agus aistriú mo fhreagrachtaí chuig mo chomharba a éascú le linn na tréimhse fógra. Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh liom le haghaidh aon cheist a bhaineann le m'imeacht.

Glac le do thoil, a Madam/Sir [Ainm an seolaí], léiriú na mothúcháin is teo agus is mó meas agam.

 

[Comhphobal], 28 Márta, 2023

                                                    [Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

Íoslódáil “Samhail-litir-éirí-as-imeacht-i-oiliúna-Cúntóir-párolla-agus-riarachán.docx”

Samhail-litir-éirí-as-imeacht-i-oiliúint-Cúntóir-párolla-agus-riarachán.docx – Íoslódáladh 188 uair – 16,61 KB

 

Teimpléad d’éirí as oifig do chúntóir párolla agus riaracháin le pá níos fearr

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Madame, Monsieur,

Is le mothú éigin a chuirim in iúl duit mo chinneadh éirí as mo phost mar chúntóir párolla agus riaracháin i do chuideachta. Fuair ​​mé tairiscint poist le déanaí do phost comhchosúil i gcuideachta eile, le tuarastal níos tarraingtí.

Tar éis breithniú cúramach a dhéanamh, chinn mé glacadh leis an deis seo chun cobhsaíocht airgeadais níos fearr a chinntiú do mo theaghlach agus dom féin. Tosóidh m’fhógra ar [dáta tosaigh an fhógra] agus críochnóidh sé ar [dáta deiridh an fhógra].

Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl duit as an am a chaith mé ag obair le chéile agus as na heispéiris shaibhrithe ar fad a bhí agam i do chuideachta. Tá scileanna láidre forbartha agam i mbainistíocht párolla, i riarachán agus i gcaidreamh fostaithe, a bhuí le do thacaíocht agus do mhuinín.

Tá mé ar fáil duit chun aistriú mo fhreagrachtaí a éascú agus chun do cheisteanna go léir a fhreagairt maidir le heagrú mo imeachta.

Glac le do thoil, a Madam/Sir [Ainm an seolaí], le mo bhuíochas ó chroí agus le meas mór.

 

 [Comhphobal], 29 Eanáir, 2023

                                                    [Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

 

Íoslódáil “Sampla-litir-éirí as oifig-do-dheis-gairme-íoc-níos airde-Párolla-agus-cúntóir-riaracháin.docx"

Sampla-litir-éirí as oifig-do-dheis-gairme-íoc-níos airde-Payroll-and-administration-assistant.docx – Íosluchtaithe 205 uair – 16,67 KB

 

Teimpléad Cúntóir Párolla agus Riaracháin d’Éirí as ar Chúiseanna Leighis

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Madame, Monsieur,

Is le mór-bhrón a chuirim in iúl duit mo chinneadh éirí as mo phost mar chúntóir párolla agus riaracháin laistigh de do chuideachta ar chúiseanna sláinte.

Tar éis comhairliúcháin leighis le déanaí, mhol mo dhochtúir dom an cinneadh seo a dhéanamh chun mé féin a chaitheamh go hiomlán le mo théarnamh. Tosóidh m’fhógra ar [dáta tosaigh an fhógra] agus críochnóidh sé ar [dáta deiridh an fhógra].

Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil leat as na deiseanna agus na heispéiris a bhí agam le linn mo fhostaíochta le do chuideachta. A bhuí le do thacaíocht agus le tacaíocht mo chomhghleacaithe, bhí mé in ann scileanna riachtanacha a fhorbairt i bpárolla, i riarachán agus i mbainistíocht caidrimh dhaonna.

Glac le do thoil, a Madam/Sir [Ainm an seolaí], mo bhuíochas ó chroí agus mo mheas ó chroí.

 

  [Comhphobal], 29 Eanáir, 2023

       [Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

Íoslódáil “Samhail-éirí as-litir-ar-chúiseanna leighis-Párolla-agus-cúntóir-riaracháin.docx”

Samhail-éirí as oifig-litir-le-cúiseanna-leighis-Assistant-payroll-and-administration.docx – Íoslódáil 207 uair – 16,66 KB

 

Léiríonn litir cheart éirí as do ghairmiúlacht

Nuair a éiríonn tú as do phost, seolann tú teachtaireacht faoi mar a dhéanann tú é do ghairmiúlacht. Is céim riachtanach chun do phost a fhágáil i stíl a fhágáil agus a thaispeáint gur duine gairmiúil dáiríre tú litir éirí as oifig cheart agus ómósach a scríobh. Tuigfidh d’fhostóir gur ghlac tú an t-am le litir fhoirmiúil d’éirí as oifig a scríobh, a thaispeánann go bhfuil tú dáiríre faoi d’imeacht agus go bhfuil meas agat ar d’fhostóir.

Coinníonn litir ómósach ag éirí as an dea-chaidreamh le d’fhostóir

Litir éirí as oifig a scríobh measúil, is féidir leat dea-chaidreamh a choinneáil le d’fhostóir, rud a rachaidh chun tairbhe duit sa todhchaí. Má tá iarratas á dhéanamh agat ar phost nua nó má tá teistiméireachtaí uait, is mó an seans go gcuideoidh d’iarfhostóir leat má d’fhág tú do phost ar bhealach gairmiúil measúil. Chomh maith leis sin, más gá duit filleadh ar obair do d’iarfhostóir amach anseo, is mó an seans go bhfaighidh tú athfhostú má d’fhág tú do phost i gceart.

Tá litir dea-scríofa ag éirí as oifig riachtanach do do thodhchaí ghairmiúil

Tá litir dea-scríofa ag éirí as oifig riachtanach do do thodhchaí ghairmiúil, mar is féidir leis cur isteach ar an dearcadh atá ag fostóirí amach anseo ar do ghairmiúlacht. Má fhágann tú do phost gan fógra a thabhairt nó má sheolann tú litir éirí as oifig nach bhfuil scríofa go maith, féadfaidh sé tionchar diúltach a bheith aige ar do chlú gairmiúil. Ar an láimh eile, má ghlacann tú an t-am chun litir fhoirmiúil éirí as oifig a scríobh, dea-struchtúrtha scríofa go maith, is féidir leis a thaispeáint gur duine gairmiúil tromchúiseach tú.