Samhail éirí as oifig le haghaidh imeacht faoi oiliúint leictreoir i gcuideachta deisiúcháin

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Sir / Madam,

Cuirim in iúl duit leis seo mo chinneadh éirí as mo phost mar leictreoir ag [ainm na cuideachta] chun dul ar oiliúint.

Le linn mo [líon blianta] de thaithí ag [ainm na cuideachta], bhí mé in ann scileanna láidre a fháil i bhfabhtcheartú leictreach, suiteáil sreangú agus cothabháil choisctheach. Beidh na scileanna seo thar a bheith luachmhar dom chun go n-éireoidh liom i m’oiliúint agus do mo thionscadail ghairmiúla amach anseo.

Ba mhaith liom a chur in iúl go ndéanfaidh mé na tascanna go léir is gá chun a chinntiú go n-aistreofar mo fhreagrachtaí go hordúil sula n-imeoidh mé, agus go dtabharfaidh mé urraim don fhógra dá bhforáiltear i mo chonradh fostaíochta.

Táim buíoch díot as na scileanna a ghnóthaigh mé agus as an taithí a bhí agam le linn mo ghairm bheatha ghairmiúil sa chuideachta seo.

Fanfaidh mé ar fáil duit chun m’éirí as oifig a phlé agus aon ábhar eile a bhaineann le m’aistriú gairmiúil.

Glac le do thoil, Madam/Sir [ainm an fhostóra], an léiriú atá ar mo dhícheall.

 

[Comhphobal], 28 Feabhra, 2023

                                                    [Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

Íoslódáil “Samhail-litir-éirí-as-imeacht-i-oiliúna-Leictreoir.docx”

Samhail-éirí as oifig-litir-imeachta-i-oiliúint-Electrician.docx – Íoslódáil 5679 amanna - 16,46 KB

 

Teimpléad d’Éirí Amach le haghaidh Deiseanna Íoca Níos Airde do Leictreoir i gCuideachta Tarraingthe

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Sir / Madam,

Cuirim in iúl duit leis seo mo chinneadh éirí as mo phost mar leictreoir laistigh de do chuideachta chliseadh.

Go deimhin, chuathas i dteagmháil liom le déanaí maidir le post comhchosúil i gcuideachta eile a thugann coinníollacha tuarastail níos buntáistí dom chomh maith le deiseanna forbartha gairmiúla níos suimiúla.

Ba mhaith liom a chur in iúl go bhfuil an-chuid foghlamtha agam i do chuideachta agus go bhfuil scileanna soladacha leictreach agus fabhtcheartaithe faighte agam. D'fhoghlaim mé freisin oibriú i bhfoireann agus cásanna éigeandála a bhainistiú go héifeachtach agus go gairmiúil.

Geallaim go n-urramóidh mé m'fhógra imeachta agus go gcabhróidh mé leat san aistriú chun duine nua inniúil a aimsiú.

Go raibh maith agat as do thuiscint agus iarr ort a chreidiúint, a bhean uasail, ar mo dhícheall.

 

 [Comhphobal], 29 Eanáir, 2023

                                                    [Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

Íoslódáil “Litir éirí as oifig-teimpléad-do-dheis-gairme-íoc-níos airde-Leictreoir.docx"

Samhail-éirí as oifig-litir-do-dheis-gairme-níos fearr-íoctha-Electrician.docx – Íoslódáil 5776 uair - 16,12 KB

 

Samhail éirí as oifig ar chúiseanna teaghlaigh nó leighis leictreoir i gcuideachta miondealaithe

 

 

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

[Seoladh]

[Cód zip] [Baile]

 

[Ainm an fhostóra]

[Seoladh seachadta]

[Cód zip] [Baile]

Litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Éirí as

 

Sir / Madam,

Cuirim in iúl duit leis seo mo chinneadh éirí as mo phost mar leictreoir le [ainm na cuideachta tarraingthe]. Bhain mé sult as mo bhlianta anseo agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as an deis a thug tú dom oibriú i dtimpeallacht spreagúil luach saothair.

Tá scileanna láidre sealbhaithe agam maidir le fadhbanna casta leictreacha a réiteach, chomh maith le tionscadail leictreacha ar scála mór a phleanáil agus a chur i bhfeidhm.

Mar sin féin, ar chúiseanna teaghlaigh/leighis, caithfidh mé mo phost a fhágáil anois. Táim buíoch as an deis a thug tú dom a bheith ag obair anseo agus tá brón orm go bhfuil orm imeacht mar seo.

Ar ndóigh beidh meas agam ar mo thréimhse fógra [líon seachtainí/míonna], mar a comhaontaíodh i mo chonradh fostaíochta. Mar sin is é [dáta imeachta] mo lá oibre deiridh.

Go raibh maith agat arís as an deis a bheith ag obair ag [ainm an chomhlachta tarraingthe] agus guím gach rath ort don todhchaí.

Glac le do thoil, a bhean uasail, le do thoil, le do thoil, le mo dhea-mhéin.

 

  [Comhphobal], 29 Eanáir, 2023

 [Sinigh anseo]

[Céad Ainm] [Ainm an tSeoltóra]

 

Íoslódáil “Samhail-éirí as-litir-don-teaghlach-nó-cúiseanna leighis-Electrician.docx”

Samhail-éirí as oifig-litir-don-teaghlach-nó-cúiseanna-leighis-Electrician.docx – Íoslódáladh 5882 uair – 16,51 KB

 

Na Buntáistí a bhaineann le Litir Éirí as Obair Ghairmiúil agus Dea-Scríofa

 

Nuair a thagann sé in am post a scor, litir éirí as oifig ghairmiúil a scríobh agus scríofa go maith d'fhéadfadh cuma tedious, fiú gan ghá. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a mheabhrú go bhféadfadh tionchar suntasach a bheith ag an litir seo ar do ghairm bheatha agus do chlú gairmiúil amach anseo.

Ar dtús, is féidir le litir dea-scríofa, ghairmiúil éirí as oifig cabhrú leat caidreamh dearfach a choinneáil le d’fhostóir. Trí do bhuíochas a ghabháil as an deis a tugadh duit agus na gnéithe dearfacha de do thaithí oibre leis an gcuideachta a lua, is féidir leat éirí as do phost ag fágáil le tuiscint dhearfach. Féadfaidh sé seo a bheith tairbheach má theastaíonn uait teistiméireachtaí a iarraidh ar d’iarfhostóir nó más mian leat oibriú leo amach anseo.

Ansin, féadfaidh litir dea-scríofa éirí as oifig cabhrú leat freisin do sheasamh gairmiúil a shoiléiriú agus machnamh a dhéanamh ar do mhianta amach anseo. Trí na fáthanna atá agat le fágáil a mhíniú ar bhealach gairmiúil agus na pleananna atá agat don todhchaí a chur in iúl, féadfaidh tú a bheith i gceannas níos fearr ar do ghairm bheatha. Is féidir leis cabhrú leat fanacht spreagtha agus do spriocanna gairmiúla a leanúint go muiníneach.

Ar deireadh, is féidir le litir dea-scríofa éirí as oifig cabhrú leat freisin dea-chaidreamh a choinneáil le do iar-chomhghleacaithe. Trí do bhuíochas a chur in iúl as do thaithí oibre foirne agus do chabhair a thairiscint chun an t-aistriú a éascú, is féidir leat do phost a fhágáil ag fágáil tuiscint dhearfach ar do chomhghleacaithe. Féadfaidh sé seo a bheith tairbheach má oibríonn tú sa tionscal céanna nó má bhíonn ort comhoibriú leo amach anseo.