Mar gheall ar an eipidéim coronavirus, tá cinneadh déanta ag d’fhostóir obair ghearr-ama a dhéanamh. I ndeireadh na dála meastar go mbeidh tionchar ag an gcóras seo ar níos mó ná dhá mhilliún oibrí. Cad is dífhostaíocht theicniúil ann, cad iad na céimeanna atá le glacadh, cé hé agus cathain a bheidh tú ag dul íoc tú? Na freagraí ar fad ar do chuid ceisteanna.

Cad is dífhostaíocht pháirteach nó theicniúil ann?

Chun labhairt faoi dhífhostaíocht pháirteach nó theicniúil, úsáidtear an téarma páirtghníomhaíocht inniu. Mar riail ghinearálta, baineann sé seo le cuideachta atá ag titim nó cur isteach suntasach ar a gníomhaíocht. Cúiteamh a íoc lena fhostaithe a aisíocfaidh an stát. Cuidíonn sé seo le layoffs a sheachaint.

Is laistigh den chreat seo, agus tabharfar cúiteamh dó seo, is cuma cén brainse gairmiúil atá agat:

  • 84% de do thuarastal glan agus 70% de d’olltuarastal.
  • 100% de do thuarastal má tá tú ar íosphá nó faoi oiliúint (CDD nó CDI).
  • Le huasmhéid 4607,82 euro má sháraíonn tú an tairseach de 4,5 íosphá.

 Cad iad na céimeanna atá le glacadh?

Tá sé ag d’fhostóir iarratas a dhéanamh chuig an Stiúrthóireacht Réigiúnach um Fhiontair, Iomaíocht, Tomhaltas, Saothair agus Fostaíocht. Le cuidiú le gnóthais sa tréimhse reatha, tugadh 30 lá dóibh a n-iarratais a chur isteach. Chomh fada agus a bhaineann leat, gheobhaidh tú do duillín pá agus do thuarastal ar an ngnáthbhealach. Le linn na tréimhse dífhostaíochta seo, cuirfear do chonradh fostaíochta ar fionraí, ach ní chuirfear isteach air. Is é sin le rá go bhfanfaidh tú nasctha le do chuideachta, agus dá bhrí sin tá sé eisiata duit oibriú d’iomaitheoir mar shampla. Tá an clásal neamhiomaíochta seo i go leor conarthaí fostaíochta. Níl cosc ​​ort oibriú, ach caithfidh tú d’fhostóir a chur ar an eolas.

LÉIGH  Oiliúint saor in aisce san fhiontraíocht: na heochracha do rathúlacht

An féidir linn iallach a chur ort duilleoga a iarraidh?

Le linn na tréimhse luí seoil agus tar éis comhaontú cuideachta leis na ceardchumainn agus cruinniú den Choiste Sóisialta agus Eacnamaíochta. Féadfaidh do ghnó tú a fhorchur 6 lá saor uasmhéid íoctha. Tarscaoiltear an tréimhse fógra, a mhaireann mí de ghnáth, i bhfianaise na gcúinsí eisceachtúla a bhfuil an Fhrainc ag dul tríd. Leanfaidh RTTanna an loighic chéanna freisin.

Má bhí tú ag pleanáil dul ar saoire go luath. D’fhéadfá smaoineamh ar do shaoire a chur siar. Bí ar an eolas nach gcuireann aon rud iallach ar do shaoiste do dhátaí saoire a athrú. A mhalairt ar fad, b’fhéidir go mbeidh sé uait nuair a bheidh an ghéarchéim thart agus dá bhrí sin is cinnte go mbeidh drogall ort do laethanta saoire a chur siar.

Oibrithe gníomhaireachta sealadacha féinfhostaithe agus oibrithe tí.

Tá sé beartaithe ciste dlúthpháirtíochta a chruthú do dhaoine féinfhostaithe. Déantar foráil sa chóras seo chun cúnamh de 1500 euro a íoc gach mí. Is féidir leo siúd a chaill láimhdeachas nó a chuir deireadh le gach gníomhaíocht leas a bhaint as seo.

Oibrithe baineann oibrithe sealadacha leas as dífhostaíocht pháirteach díreach cosúil le hoibrithe ar chonarthaí buana nó ar théarma seasta. Ní dhéanann nádúr a gconartha difear dá gceart chun leas a bhaint as an gcóras.

Má tá tú fostaithe ag daoine aonair, nanny, coimeádaí tí nó eile. Ligfidh feiste atá inchomparáide le dífhostaíocht pháirteach duit 80% de do ghnáthíocaíocht a fháil. Íocfaidh d’fhostóir tú agus aisíocfaidh an stát é níos déanaí.