I go leor cuideachtaí, tá arduithe tuarastail bunaithe ar shinsearacht. Ach, ag am éigin b’fhéidir go mbraitheann tú go bhfuil tuarastal níos airde tuillte agat ná an méid atá á fháil agat. San Airteagal seo beidh tú ag foghlaim conas is féidir leat ardú a fháil. Cathain ba cheart é a iarraidh agus conas é a iarraidh? Ullmhóidh ceisteanna praiticiúla agus leideanna tú don agallamh.

Cad ba cheart dom a rá le mo shaoiste?

Is minic a thugann cuideachtaí arduithe d’fhostaithe a fheidhmíonn go maith. Cuir luach lena ngnó agus geallfaidh siad fás amach anseo. Sula n-iarrann tú ardú, ní mór duit a fhiafraí díot féin, "Cén fáth ar chóir ardú a thabhairt dom?" “.

Ó thaobh an fhostóra de, seo roinnt cúiseanna gur dócha go bhfaighidh tú ardú.

Tá do chuid oibleagáidí comhlíonta agat

Is gnách go mbíonn feidhmíocht poist ar cheann de na príomhchúiseanna le hardú. Tarlaíonn sé nuair a théann tú níos faide ná riachtanais do chur síos poist. Cibé an bhfuil obair bhreise á déanamh agat nó ag tacú le do chomhghleacaithe.

Bíonn tú ag éisteacht i gcónaí le do shármhaith agus le baill d’fhoireann. Tá a fhios agat conas a chur ina luí agus a léiriú cén fáth gurb é do dhearcadh an dearcadh ceart. Is obair ardchaighdeáin í do chuid oibre i gcónaí. Tá sé cruthaithe agat go bhfuil tú réidh le rudaí nua a fhoghlaim agus níos mó freagrachta a ghlacadh. Tá tú ar an mbóthar ceart mar sin, fiú má tá paraiméadair eile le cur san áireamh.

An tionscnamh

De ghnáth is fearr le cuideachtaí fostaithe a dtugtar tascanna dóibh nach gcaithfidh siad a dhéanamh. Bí ar an bhfaire i gcónaí do thionscadail nua agus fiafraigh conas is féidir leat cabhrú nó tionscnamh nua a thionscnamh. Is féidir leat tionscnamh a thaispeáint freisin trí réitigh a lorg ar fhadhbanna gnó agus iad a mholadh do do bhainisteoir.

LÉIGH  Conas a bheith iontach i ngach cás?

Iontaofacht

Tá fostaithe á lorg ag cuideachtaí atá in ann an obair a bhfuiltear ag súil leo a dhéanamh go hiontaofa. Má éiríonn leat i gcónaí spriocdhátaí a chomhlíonadh, tá seans iontach agat an pá breise atá tuillte agat a fháil. Cuimhnigh gur féidir le tionscadal maith, ach droch-bhainistiú dochar a dhéanamh duit. Seachain tiomantas do rud ar bith agus gach rud ar na costais go léir, mar go ndéanfaidh sé dochar duit níos mó ná rud ar bith eile.

Scileanna nua a fhorbairt

Uaireanta gheobhaidh tú ardú céime trí scileanna nua a fhoghlaim nó a fheabhsú i do réimse saineolais. Déan iarracht deimhnithe nua a fháil chun do chuid eolais a choinneáil cothrom le dáta. Más féidir, páirt a ghlacadh i gcúrsaí nó seimineáir ag ollscoil áitiúil nó páirt a ghlacadh i gcláir oiliúna cuideachta inmheánaigh. Más mian leat do scileanna a fheabhsú ach níl a fhios agat cá háit le tosú. Cuir ceist ar do bhainisteoir, is cinnte go bhféadfaidh siad comhairle a thabhairt duit maidir le conas do scileanna a fheabhsú agus tú a threorú i dtreo na roghanna a chabhróidh leat do ghairm bheatha a chur chun cinn.

Dearcadh dearfach

Is minic a lorgaíonn cuideachtaí fostaithe atá dírithe ar fhoireann, comhoibríoch agus a bhfuil dearcadh dearfach acu. Cruthaíonn dearcadh dearfach díograis don obair agus meallann sé fostaithe eile ar mian leo oibriú leat agus an oiread agus a dhéanann tú. Murab ionann agus dearcadh diúltach agus éighníomhach, cuireann dearcadh dearfach obair foirne agus spiorad foirne chun cinn freisin.

 An t-am ceart a roghnú le do ardú a iarraidh

Tá sé tábhachtach a chinneadh an t-am ceart chun ardú a iarraidh agus a mhíniú cén fáth. Tá sé thar a bheith tábhachtach do staid airgeadais agus do fheidhmíocht a mheas. Cuirfidh uainiú d’iarratais isteach ar do sheansanna ardú a fháil.

LÉIGH  Labhraigh do leibhéal rathúil chun do spriocanna a bhaint amach níos fearr.

Nuair a bhíonn fostaithe á luacháil.

Is minic a thugann cuideachtaí arduithe nó bónais d’fhostaithe mar chuid dá n-athbhreithniú feidhmíochta bliantúil. Bí cinnte samplaí pearsanta a thabhairt de na fáthanna a bhfuil ardú á lorg agat. Ní leor é a rá “Ba mhaith liom ardú mar rinne mé go maith”. Má tá an mheastóireacht dearfach, is deis é seo chun ardú a iarraidh.

Nuair a bhíonn gnó rathúil ó thaobh airgeadais de

Bíonn tionchar ag rathúlacht airgeadais cuideachta ar a cumas arduithe a thabhairt. Faigh amach an bhfuil do chuideachta ag déanamh ciorruithe buiséid nó asleagain.

Má tá an gnó ag fás, féadfaidh tú méadú réasúnta gearrthéarmach tuarastail a fháil. Mar sin féin, fiú amháin i bhfianaise deacrachtaí, má tá a bhfuil déanta agat chun aird do chuid ceannairí a mhealladh. Is féidir leat ardú a fháil, ar choinníoll nach bhfuil tú ró-ramhar. Ní thugann cuideachtaí nach bhfuil in acmhainn é earraí saora.

Nuair a bheidh do shinsearacht éirithe suntasach

D’fhéadfadh méid an chúitimh a gheobhaidh tú ón gcuideachta a bheith ag brath ar fhad do chonartha leis an gcuideachta. Má tá tú ag obair don chuideachta le roinnt blianta anuas, b'fhéidir go mbeadh ardú tuillte agat as do thiomantas agus d'obair chrua. Mar sin féin, nuair atá tú figured sé amach. Tá sé in am agat agallamh a iarraidh.

Lá an agallaimh

Téigh chuig an agallamh muiníneach as do chumas agus breithiúnas. Déan machnamh ar do chumas agus ar do chuid éachtaí chun do mhuinín a thógáil. Má cheapann tú ardú céime tuillte agat, breithneoidh an fostóir é.

Léirigh do mhuinín trí do staidiúir agus do theanga choirp le linn an agallaimh. Déan teagmháil súl le do bhainisteoir, seas suas díreach, labhair go soiléir agus aoibh gháire. Tabhair faoin agallamh le díograis agus léirigh go bhfuil tú paiseanta i do chuid oibre.

LÉIGH  Cén straitéis chun ardú céime a fháil in 2022?

Cuir d’fhianaise i láthair mar thaca le d’éilimh

Tá sé tábhachtach a bheith ullmhaithe go maith chun ardú a iarraidh. Déan liosta de do chuid éachtaí ó chuaigh tú isteach sa chuideachta. Beir leat an liosta seo chuig an agallamh agus déan iarracht cuimhneamh orthu go léir. Cuir an liosta i láthair ar bhealach a leagann béim ar do chuid éachtaí agus láidreachtaí agus nach gcuireann isteach ar do chomhghleacaithe.

Agus do liosta á thógáil agat, dírigh ar fhaisnéis chainníochtúil a bhailiú. Soláthraíonn sonraí cainníochtúla torthaí intomhaiste agus is féidir leo do fheidhmíocht a léiriú níos fearr. Is minic a chuirtear na sonraí seo i láthair mar chéatadáin. Méadú 10% ar fhreagra custaiméirí, laghdú 7% ar an ráta gearáin, etc.

Déan do luach margaidh a chinneadh i gceart

Tá sé tábhachtach díriú ar a tuarastal réalaíoch a léiríonn do scileanna, taithí agus caighdeáin tionscail.

Más mian leat go dtiocfaidh ardú céime ar d’ardú, déan achoimre achomair ar d’fheidhmíocht san am atá caite agus do phleananna don todhchaí. Pléigh spriocanna agus treoirlínte na cuideachta. Nuair a shocraíonn tú do spriocanna gairme, cuir in iúl don chuideachta conas is mian leat do spriocanna a bhaint amach agus conas a chuirfidh tú le rathúlacht na cuideachta.

Ná déan dearmad buíochas a ghabháil le do idirghabhálaí

Ag deireadh an agallaimh, gabh buíochas le do bhainisteoir as éisteacht leat agus gabh buíochas leis má fuair tú an t-ardú a d'iarr tú. Ná déan dearmad litir a scríobh chun do bhuíochas a athnuachan. Ag brath ar do chaidreamh le do bhainisteoir, is féidir leis an litir seo a bheith neamhfhoirmiúil nó foirmiúil agus féadfar í a sheoladh trí ríomhphost nó tríd an bpost.

I gcás diúltaithe

Mura dtairgeann an chuideachta ardú duit, bí réidh le hidirbheartú a dhéanamh ar ardú ar bhealach eile. Smaoinigh ar shochair a chaibidil, mar bhónas aonuaire amháin nó níos mó. Fiafraigh faoin bhféidearthacht go dtiocfaidh ardú tuarastail sa todhchaí. Ar ndóigh fanfaidh croíúil eatarthu agus ná caill dóchas. Seans go mbeidh an chéad uair eile go maith.