Chaidh an clò-bhualadh seo ùrachadh mu dheireadh air 21/01/2024.

Is e sealbhadair na làraich-lìn seo:

comme-un-pro.fr
.
An Fhraing
Post-d: 
Àireamh fòn :.

Riochdaire(an) laghail comme-un-pro.fr:

Tranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. Gnèral

Chan eil sinn deònach no fo dhleastanas pàirt a ghabhail ann an gnothaichean fuasgladh chonnspaid mu choinneamh bòrd rèiteachaidh luchd-cleachdaidh.

2. Tha am fiosrachadh a leanas riatanach a rèir lagh na Gearmailt.