¿Pode o empresario reducir a prima prevista no convenio colectivo se o empregado non avisa o suficiente da súa ausencia?

Cando o convenio colectivo prevexa determinadas bonificacións, poderá deixar que o empresario defina con precisión os prazos e condicións para a súa asignación. Neste contexto, pode o empresario decidir que un dos criterios de concesión da bonificación corresponde a un prazo mínimo de preaviso para o traballador en caso de ausencia?

Convenios colectivos: unha bonificación individual de rendemento pagada baixo condicións

Un empregado, que traballaba nunha empresa de seguridade como axente operativo de seguridade aeroportuaria, incautara os prud'hommes.

Entre as súas demandas, o empregado solicitaba unha paga atrasada baixo a primeiro Plan Individual de Actuación (PPI), previsto no convenio colectivo de aplicación. Foi o convenio colectivo para empresas de prevención e seguridade, que sinala (art. 3-06 do anexo VIII):

« Pógase un plus individual de rendemento que representa, de media, medio mes de salario base bruto ao ano para un empregado con rendemento satisfactorio e presente durante 1 ano completo. A súa atribución realízase segundo os criterios obrigatoriamente definidos por cada empresa antes do inicio de cada ano. Estes criterios poden ser, en particular: asistencia, puntualidade, resultados das probas internas da empresa, resultados das probas oficiais de servizo, relación cliente-viaxeiro, actitude na estación e presentación da roupa (…)

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  As baixas por enfermidade a longo prazo aumentan no sector privado