Convenios colectivos: incremento salarial e bonificación creada con carácter retroactivo

Un empregado, condutor-receptor dunha empresa de transporte público, foi despedido por falta de conduta o 28 de xaneiro de 2015. Intervira o xulgado do traballo de diversas demandas.

Reclamou en particular o beneficio dunha suba do salario base, así como unha bonificación, que un acordo de entendemento para a NAO 2015, asinado o 8 de outubro de 2015 contemplaba para os condutores-receptores. A súa particularidade: a bonificación era retroactiva.

En detalle, o acordo sinalaba:

(no seu artigo 1 titulado "Aumento dos salarios de todos os traballadores, condutores-recadadores e servizo técnico)": " Incremento, retroactivo ao 1 de xaneiro de 2015, do 0,6% do salario base "; (no artigo 8 titulado "Creación dunha bonificación do sábado para recibir condutores"): " De xeito retroactivo ata o 1 de xaneiro de 2015 créase un bono de servizo de sábado por importe de 2 euros. Esta bonificación outórgase ao condutor que realiza un servizo un sábado laborable ».

O empresario negouse a aplicar estas disposicións contractuais ao traballador. Sostivo que un novo convenio colectivo só é aplicable aos contratos de traballo en vigor no momento de...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Atención ao cliente por teléfono