Cando as autoridades fiscais non lle proporcionen unha taxa como parte da retención, a determinados empregados debe aplicarse unha taxa neutral. Esta tarifa, que depende de ti, establécese mediante as cuadrículas de taxas predeterminadas. Estas cuadrículas están valoradas pola lei de finanzas de 2021.

Retención: o tipo de retención

Como parte do imposto de retencións, as autoridades fiscais ofrécenche o tipo de gravame de cada empregado.

Hai varias formas de determinar este tipo de gravame:

  • a taxa de dereito común calculada para o fogar fiscal en función das últimas declaracións do imposto sobre a renda do empregado;
  • a taxa individualizada que é unha opción para parellas casadas ou vinculadas por un PACS. Esta tarifa fíxase para cada cónxuxe segundo os seus ingresos persoais. A renda común do fogar fiscal segue suxeita ao tipo impositivo do fogar ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  A guía para dominar Calendly e programar reunións