En primeiro lugar, o empresario debe ter claro o obxectivo que persegue a formación prevista. Esta acción pódese realizar de feito para cumprir unha obriga legal, que adoita ser o caso para o exercicio de actividades ou funcións reguladas: condutores de maquinaria ou determinados vehículos, obtención ou renovación da calidade de socorrista. Empresa (SST) ... 

A formación tamén permite asegurar que as habilidades dos empregados aínda están adaptadas ás súas estacións de traballo ou á súa empregabilidade nun contexto profesional cada vez máis en evolución con, por exemplo, a importancia crecente das tecnoloxías dixitais. Non se debe descoidar esta dobre obriga respecto á xurisprudencia que recorda, decisión tras decisión, a responsabilidade do empresario nesta materia (ver artigo sobre diálogo social e formación).

Outro requisito previo é definir con precisión o perfil e o número total de participantes na(s) acción(s) formativa(s) a implementar: decidir enviar un número importante de empregados á formación ao mesmo tempo pode resultar rapidamente problemático no caso de que se produza unha formación adicional. actividade repentina ou acumulación de ausencias non planificadas. Obviamente, canto menor é o tamaño da empresa, máis aumentan estas dificultades. Polo tanto, debe prestarse especial atención

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Psicoloxía para profesores