Le referente da discapacidade é informado polo empresario da organización desta visita e poderá asistir previa aceptación do traballador. Non poderá asistir á entrevista médica nin ao recoñecemento médico do traballador, senón só ás discusións relativas ás medidas individuais de adaptación, adaptación ou transformación do posto e/ou horario.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Microsoft Dynamics 365 para vendas