Teoría Normalmente, a análise do tamaño das partículas proporciona as proporcións de grans de diferentes diámetros; esta análise pódese facer tanto por cribado como por sedimentación en auga en aplicación da lei de Stokes.

Segundo o tamaño e o número de grans que compoñen un árido, os áridos denomínanse finos, areas, gravas ou seixos. Porén, para un agregado dado, todos os grans que o constitúen non teñen todos a mesma dimensión.

Para iso, os grans clasifícanse nunha serie de peneiras aniñadas.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Integración a través da mobilidade: Brigitte Klinkert anuncia un maior apoio ao microcrédito para as persoas máis afastadas do emprego