¿Debo pagarlle a indemnización por rescisión ao empregado por contratos de duración determinada cuxas relacións contractuais continúen despois da sinatura dun contrato permanente? E se é o tribunal industrial quen ordenou a reclasificación do CDD en CDI?

CDD: a prima de precariedade

O empregado cun contrato de duración determinada (CDD) beneficia, cando finaliza o contrato, dunha indemnización por fin de contrato, máis comúnmente coñecida como "indemnización por precariedade". Preténdese compensar a precariedade da situación (Código do traballo, art. L. 1243-8).

Isto equivale ao 10% da remuneración bruta total pagada durante o contrato. Esta porcentaxe pode estar limitada ao 6% por unha disposición contractual a cambio, en particular, do acceso privilexiado á formación profesional. Págase ao finalizar o contrato, ao mesmo tempo que o último soldo.

Segundo o artigo L. 1243-8 do Código do traballo, a indemnización por precariedade, que compensa, para o empregado, a situación na que se atopa debido ao seu contrato de duración determinada, non se debe cando a relación contractual continúa baixo un contrato de duración indefinida.

Así, se o contrato de duración determinada continúa inmediatamente en

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  O traballo do estudante: para unha adaptación exitosa á universidade