Neste curso aprenderás a:

  • Domina as funcións avanzadas de PowerPoint
  • Crea documentos estéticos e atractivos usando o software Microsoft PowerPoint
  • Dominar o uso das máscaras
  • Saber mellorar as súas presentacións con diagramas, imaxes e vídeos
  • Comprender como integrar táboas ou gráficos de Excel nas súas presentacións
  • Pode dinamizar as súas diapositivas grazas ás animacións
  • Entender como facer as túas presentacións interactivas
  • Saber converter presentacións en documentos PDF ou vídeos

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  A guía do sistema io