A “vítima” é un valor fundacional da cultura occidental. Ao mesmo tempo, a vítima forma parte da nosa vida cotiá a través dos medios de comunicación e das nosas discusións cando a tráxica noticia desafía e altera as nosas certezas. Non obstante, o seu enfoque científico é relativamente recente. Este curso en liña invita aos participantes a poñer en perspectiva o concepto de "vítima" a través de diversas contribucións teóricas e científicas. Este curso proponse, en primeiro lugar, analizar segundo un enfoque sociohistórico os contornos do concepto de vítima que definen a percepción que hoxe temos del. En segundo lugar, este curso aborda as distintas formas de vitimización desde unha perspectiva criminolóxica e psicomédico-xurídica, a problemática do trauma psicolóxico e os medios institucionais e terapéuticos para acudir en auxilio das vítimas.

Ofrece unha análise detallada dos conceptos e nocións clave da victimoloxía. Tamén é a ocasión para coñecer os mecanismos de asistencia ás vítimas que se implantan nos países francófonos (belga, francés, suízo e canadense).