Unha enquisa de satisfacción é un método para avaliar a calidade dun produto ou servizo no mercado. Dito isto, para facer unha valoración precisa, é importante saber facer as preguntas correctas. Neste artigo, cubriremos os pasos máis importantes que che permiten facelo pasar unha enquisa de satisfacción.

Cales son os obxectivos de a enquisa de satisfacción ? Cales son os diferentes pasos para realizar unha enquisa de satisfacción? Como avaliar as respostas do cuestionario de satisfacción? Descubriremos máis neste artigo!

Cales son os obxectivos dunha enquisa de satisfacción?

A enquisa de satisfacción é un enfoque que a maioría das empresas están chamadas a levar a cabo cada vez que queiran mellorar ou ampliar a súa cota de mercado. A enquisa de satisfacción está dirixida xeralmente por:

  • o equipo de marketing;
  • o equipo de atención ao cliente;
  • o equipo de control de calidade.

As preguntas deben ser ben escollidos e formulados para acadar os seguintes obxectivos.

Faise unha idea da calidade do produto

Aínda que unha empresa presume da calidade dos seus produtos, só existecomentarios de clientes quen prima! De feito, se o cliente non aprecia a calidade do produto, as campañas de mercadotecnia corren o risco de resultar ineficaces. Dito isto, é grazas ao cuestionario que a empresa coñecerá cales son as opinións dos clientes sobre a calidade dos produtos postos no mercado. Pero non só! En función das respostas recibidas, o persoal da enquisa farase determinar o posicionamento da empresa no mercado, especialmente en relación cos seus competidores directos.

Lea  Xestión do fluxo de datos en tempo real

Revisar a estratexia da empresa

Grazas a cuestionario de satisfacción, a empresa pode cuestionarse. De feito, se o produto non é moi popular, debe repensar a súa cadea de produción e revisar a súa estratexia de comunicación. De feito, a vantaxe do cuestionario é que permite á empresa elaborar unha ou varias persoas, grazas ao cal a entidade mellorará a calidade do seu produto, entre outras cousas, o seu posicionamento no mercado.

Avaliar a eficacia da estratexia de comunicación da empresa

Grazas a cuestionario, unha empresa pode saber se a súa estratexia de comunicación é eficaz ou non. Como? Pois se o produto é cualitativo, pero poucas persoas coñecen a súa existencia no mercado, isto significa que hai un problema coa estratexia de comunicación da empresa ou coa cadea de distribución.

Cales son os diferentes pasos para realizar unha enquisa de satisfacción?

Derramar realizar unha enquisa de satisfacción, os responsables desta tarefa deben seguir unha serie de pasos, entre os que citamos.

Formula as preguntas

Dado que se trata dun cuestionario, é importante que as preguntas estean ben formuladas para animar aos clientes a responder. Dito isto, non só a redacción conta! De feito, para animar ao destinatario a responder preguntas con veracidade, deben ser breves e claras. Noutras palabras, é preferible optar por preguntas de opción múltiple e unha ou dúas preguntas abertas.

Escolla o obxectivo correcto

O segundo paso é escoller o obxectivo correcto. En efecto, enviar un cuestionario a mostra incorrecta pode darlle respostas completamente incorrectas. Entón, para evitar isto, defina claramente o grupo de persoas a quen quere enviar o cuestionario!

Lea  Comprender a actividade de Google e o seu impacto na túa experiencia en liña

Posta en marcha da enquisa

Unha vez que o documento está listo e a mostra escollida, é o momento de facelo iniciar a investigación. Para iso, tes dúas opcións:

  • interrogando á xente na rúa;
  • distribuír o cuestionario en Internet.

De feito, a elección entre estes dous métodos depende do orzamento do que dispoñas. En efecto, o cuestionario en directo require a mobilización de persoal e outros medios imprescindibles para esta misión. Se a empresa ten orzamento suficiente, este método de enquisa adoita ser o máis exitoso, se non, o distribución do cuestionario en liña podería ser unha boa alternativa se a empresa se dirixe ás canles de comunicación adecuadas.

Recollida e análise de información

O último paso consiste en analizar todas as respostas obtidas para determinar o nivel de satisfacción do cliente. Para iso é preferible utilizar ferramentas dixitais que che faciliten a lectura e a interpretación dos resultados da enquisa.

Como avaliar as respostas do cuestionario de satisfacción?

L 'avaliación das respostas á enquisa de satisfacción realízase mediante ferramentas dixitais accesibles a través da nube ou mediante un software dedicado a este tipo de operacións. O obxectivo destas ferramentas é que permitan ter unha idea do nivel de satisfacción dos clientes cuestionados.