Inicialmente, a partir do 1 de xaneiro de 2015, o CEP foi emitido por cinco redes de operadores que deberían dirixirse indistintamente a todos os beneficiarios. Estes foron Pôle emploi, Apec, Missions locales, Cap emploi, así como FONGECIF e OPACIF (A uniformización era un Opacif e logo proporcionou este servizo. Isto xa non é o caso na actualidade) tamén responsable de xestionar a implantación de permisos de formación individuais substituídos, desde o 1 de xaneiro de 2020, por proxectos de transición profesional despregados no marco do CPF.
Levada a cabo pola lei "Futuro profesional" do 5 de setembro de 2018, a última reforma da formación remodelou as tarxetas reservando o apoio dos candidatos ao CEP en situación de busca de emprego ás catro primeiras redes de organizacións. A partir de agora, as persoas traballadoras, é dicir, os empregados, pero tamén os autónomos, poden presentarse a novos operadores seleccionados mediante licitacións lanzadas por France Compétences, o establecemento público que garante a regulación. e o financiamento do sistema de formación profesional. Por certo, o CEP recibiu financiamento dedicado, o que non era o caso anterior.