Nas empresas, as reunións son frecuentemente seguidas por informes ou correos electrónicos de resumo para que os que non puidesen asistir estean ao tanto do devandito ou para que os presentes conserven un rexistro escrito. . Neste artigo, axudámosche a escribir un correo electrónico de resumo tras unha reunión.

Escribe un resumo dunha reunión

Ao tomar notas nunha reunión, hai elementos clave que hai que ter en conta para poder escribir un resumo:

  • Número de participantes e nomes dos participantes
  • O contexto da reunión: data, hora, lugar, organizador
  • O tema da reunión: tanto o tema principal como os diferentes temas que se trataron
  • A maioría dos problemas abordados
  • A conclusión da reunión e as tarefas asignadas aos participantes

O seu correo electrónico resumido da reunión debe ser enviado a todos os participantes, pero tamén aos interesados, por exemplo no seu departamento, que non puideron asistir ou que non foron invitados.

Reunión do modelo de correo electrónico de síntese

Aquí está un modelo de email resumo da reunión:

Asunto: resumo da reunión de [data] sobre [tema]

Hola a todos,

Consulta a continuación o resumo da reunión sobre [tema] aloxado por [servidor], que tivo lugar no [lugar] o [data].

X persoas estiveron presentes nesta reunión. Sra / Sr [organizador] abriu a reunión cunha presentación sobre [tema]. Despois discutimos os seguintes temas:

[Lista de temas discutidos e breve resumo]

Despois do noso debate, xurdiron os seguintes puntos:

[Listaxe de conclusións da reunión e tarefas a realizar].

A próxima reunión terá lugar en torno a [data] para seguir o progreso sobre estes problemas. Recibirás unha quincena antes dunha invitación para participar.

Saúdos,

[Firma]

 

Lea  Solicitude de aumento salarial por correo electrónico