Entrevista profesional: unha entrevista separada da entrevista de avaliación

Todas as empresas deben establecer entrevistas profesionais con todos os seus empregados, independentemente da súa plantilla.

Esta entrevista céntrase no empregado e na súa carreira profesional. Permítelle apoialo mellor nas súas perspectivas de desenvolvemento profesional (cambio de posto, promoción, etc.), e identificar as súas necesidades formativas.

En principio, a entrevista profesional debe realizarse cada 2 anos despois de ingresar na empresa. Ao cabo de 6 anos de presenza, esta entrevista permite facer un inventario resumido da carreira profesional do empregado.

Tamén se ofrece unha entrevista profesional aos empregados que retoman a súa actividade despois de certas ausencias.

Non, non pode continuar coa avaliación do traballo do empregado durante esta entrevista profesional.

De feito, a avaliación profesional lévase a cabo durante unha entrevista separada durante a cal elabora os resultados do ano pasado (misións e actividades realizadas con respecto aos obxectivos fixados, dificultades atopadas, puntos a mellorar, etc.). Marcaches obxectivos para o ano que vén.

A entrevista de avaliación é opcional a diferenza da entrevista profesional.

Non obstante, podes realizar estas dúas entrevistas consecutivamente, pero ...