Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Non se pode presumir de renuncia.

A renuncia só é válida se o empregado expresa de xeito claro e inequívoco o seu desexo de rescindir o contrato de traballo.

A renuncia do empregado pode resultar dunha simple declaración verbal.

O seu convenio colectivo pode establecer que a renuncia está suxeita a un procedemento específico.

Non se pode deducir só polo comportamento do empregado que desexa dimitir. Para que a saída do empregado se considere como renuncia, debe ter amosado un desexo claro e inequívoco de abandonar a empresa.

Se non tes novas dun empregado, non podes interpretar esta ausencia inxustificada como a proba dun desexo claro e inequívoco de dimitir.

Non, a ausencia inxustificada e o silencio do empregado non permiten considerar que dimite.

Debes actuar. Primeiro de todo, vostede pon á persoa interesada para que xustifique a súa ausencia ou que regrese ao seu posto de traballo, mentres lle advirte que se pode sancionar contra el se non reacciona.

En ausencia de reacción, debe sacar as consecuencias da ausencia inxustificada e despedir ao empregado se considera que esta medida é necesaria.

Se queres romper o ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  dereito laboral europeo