Paquete de día: empregados autónomos na organización do seu horario

Os paquetes en días ao longo do ano pódense concluír mediante:

empregados directivos que, baixo certas condicións, teñen autonomía na organización do seu horario; e empregados cuxo tempo de traballo non se pode determinar e que teñen unha autonomía real na organización do seu horario.

Estes empregados na tarifa fixa anual en días non están suxeitos ao reconto do tempo de traballo en horas, nin á xornada máxima diaria e semanal.

Cando estes empregados se integran nun horario que impón a súa presenza dentro da empresa, non poden ser considerados como xestores / empregados independentes e, polo tanto, suxeitos a un acordo anual de tarifa plana en días. Esta práctica, segundo o Tribunal de Casación, está en contradición coa noción de marco autónomo.

Non, non pode impor franxas horarias aos empregados nun paquete de día.

Se impón horas aos empregados a diario, non se poden considerar empregados independentes. Son empregados integrados suxeitos a xornada colectiva e arranxos de horas extras.

Como recordatorio, o ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  O traballo do estudante: para unha adaptación exitosa á universidade