Permiso retribuído: dereito

A licenza retribuída debe, en principio, tomarse anualmente. Máis que un dereito, o empregado ten a obriga de descansar do seu traballo.

Os empregados teñen dereito a unha licenza de 2,5 días laborables por mes laborable, é dicir, 30 días laborables (5 semanas) durante un ano laboral completo.

O período de referencia para a adquisición de permisos fíxase mediante acordo de empresa ou, no seu defecto, mediante convenio colectivo.

A falta de estipulación contractual, o período de concesión está programado desde o 1 de xuño do ano anterior ata o 31 de maio do ano en curso. Este período é diferente cando a empresa está afiliada a un fondo de vacacións remuneradas, como por exemplo a industria da construción. Neste caso, está fixado para o 1 de abril.

Permiso retribuído: fixa o período tomado

As vacacións remuneradas tómanse nun período que inclúe o período do 1 de maio ao 31 de outubro. Esta disposición é de orde pública.

O empresario debe tomar a iniciativa do permiso, así como a orde de saídas na súa empresa.

O prazo para despedirse pódese fixar por acordo de empresa ou, no seu defecto, polo seu convenio colectivo.

si, é posible negociar o período establecido

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Fundamentos da xestión áxil de proxectos