Ficha médica de saúde laboral: confidencialidade médica

No momento da súa visita de información e prevención, o médico do traballo elabora a ficha médica de saúde laboral do traballador (Código do Traballo, art. R. 4624-12).

Esta visita tamén a pode realizar o empregado médico, o interno en medicina do traballo ou unha enfermeira (Código do traballo, art. L. 4624-1).

Este ficheiro médico de saúde laboral recolle información relativa ao estado de saúde do empregado tras as exposicións ás que foi sometido. Tamén contén as opinións e propostas do médico do traballo como, por exemplo, recomendacións para cambiar de posto debido ao estado de saúde do empregado.

Na continuación da cobertura, este ficheiro pódese comunicar a outro médico do traballo, a non ser que o traballador o rexeite (Código do traballo, art. L. 4624-8).

Este ficheiro consérvase de acordo coa confidencialidade médica. Así, asegúrase a confidencialidade de todos os datos.

Non, non está autorizado a reclamar os rexistros médicos dos seus empregados, calquera que sexa o motivo.

Debería saber que o empregado ten a posibilidade de reenviar o seu expediente a ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Xornada parcial: superar o tempo de traballo legal leva á recualificación do contrato a xornada completa