Actividade parcial: adquisición de permisos retribuídos

A actividade parcial configúrase cando a empresa se ve obrigada a reducir ou suspender temporalmente a súa actividade. O sistema permite compensar aos empregados a pesar das horas non traballadas.

Nótese que os períodos nos que os empregados se colocan en actividade parcial considéranse como tempo de traballo efectivo para a adquisición de permisos retribuídos. Así, tense en conta toda a xornada non laboral para o cálculo do número de días de permiso retribuído adquiridos (Código do traballo, art. R. 5122-11).

Non, non pode reducir o número de vacacións pagadas adquiridas polo empregado debido á actividade parcial.

O empregado non perde os días de vacacións retribuídos debido aos períodos nos que está posto en actividade parcial.

Actividade parcial: adquisición de días RTT

Tamén pode xurdir a pregunta sobre a adquisición de días de RTT. Podes reducir o número de días de RTT debido a períodos de actividade parcial? A resposta non é tan sinxela como adquirir días de vacacións pagos.

De feito, depende do seu convenio colectivo reducir o tempo de traballo. A resposta será diferente se a adquisición de RTT

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Índice de igualdade profesional: esforzo para facelo!