Entrevista previa: definición

Antes de considerar un despedimento, debes invitar ao empregado a unha entrevista preliminar.

O obxectivo desta entrevista preliminar é permitirlle dialogar co empregado:

expón os motivos que o levan a considerar a súa destitución; obter as súas explicacións (Código do traballo, art. L. 1232-3).

Non esqueza indicar, na carta de invitación, que se pode axudar ao empregado:

unha persoa da súa elección entre o persoal da empresa; ou un asesor nunha lista elaborada polo prefecto, se a empresa non ten representantes do persoal.

Para outros modelos vinculados ao procedemento de despedimento (notificación de despedimento), Editions Tissot recomenda a súa documentación "Modelos comentados para a xestión de persoal".

Pre-entrevista: asistencia interna

si, como empregador, pode ser asistido durante esta entrevista por unha persoa da empresa.

Pero coidado, esta persoa debe pertencer imperativamente á empresa. Non podes escoller unha persoa de fóra, por exemplo:

un empregado do grupo ao que pertence a súa empresa; un accionista da compañía; un avogado ou un alguacil.

A presenza dun oficial xudicial, incluso ...