Convenios colectivos: os recargos por traballos excepcionais os domingos non se deben ao empregado que habitualmente traballa ese día

No primeiro caso, un empregado, responsable das caixas rexistradoras dunha empresa de mobles, incautara dos xuíces, con varias peticións relativas ao traballo dos domingos.

A cronoloxía dos acontecementos desenvolveuse en dúas etapas.

Nun primeiro período, entre 2003 e 2007, a empresa recurrira ilegalmente ao traballo en domingo, xa que non era entón en ningún caso de derogación ao descanso dominical.

Nun segundo período, a partir de xaneiro de 2008, a empresa atopouse "no cravo", posto que se beneficiara das novas disposicións legais que autorizaban automaticamente aos establecementos de venda polo miúdo de mobles a derogar a norma do descanso dominical.

Neste caso, o empregado traballara os domingos nestes dous períodos. Entre as súas peticións, pediu as recargas convencionais por traballos excepcionais os domingos. O convenio colectivo para o comercio de mobles (artigo 33, B) establece así que " Para calquera traballo dominical excepcional (no marco das exencións da prohibición legal) de acordo co Código do traballo, as horas traballadas retribúense en función de